TRYS ADVENTAI

Bažnyčios mokytojas Šv. Bernardas savo raštuose dažnai plėtodavo trijų advento laikų temą. XX a. prancūzų teologas Žanas Danieliu (Jean Daniélou) komentuodamas šią šventojo įžvalgą pabrėžia, kad pirmasis adventas yra Kristaus laukimas Senajame Testamente, kai Dievo tauta buvo rengiama jo atėjimui ir Jėzus yra šio laukimo išpildymas. Jame buvo išpildyti visi Dievo pažadai ir atlikta visa (plg 2 Kor 1, 20).

Tačiau tai, kas buvo atlikta Kristuje, turi būti išplėsta visai žmonijai. Mes tebegyvename laukimo laikotarpiu: tad yra antrasis Bažnyčios advento laikas, kai laukiama Viešpaties atėjimo į savo Bažnyčią.

Pagaliau bus trečiojo Advento Diena, kai Kristaus pradėtas ir per Bažnyčią tęsiamas veikimas bus atbaigtas Jo sugrįžimu, kai Jis nedviprasmiškai įsteigs savo karalystę.

Visa Advento liturgija mums kalba apie šiuos tris matmenis. Ji Žodžio liturgijoje pasakoja apie Senojo Testamento laukimą (pranašai, Jonas Krikštytojas), apie būsimojo pasaulio atėjimą su Jėzaus šlovingu grįžimu. Tačiau pagrindinis jos kvietimas Bažnyčiai yra gyventi naujuoju Adventu.

Popiežius Jonas Paulius II pirmojoje savo pontifikato enciklikoje „Redemptor hominis“ teigė, kad esame tarsi naujojo advento laikotarpyje – laukimo laikotarpyje. Tačiau šis laukimas negali būti pasyvus, juk kiekvienose Mišiose po pakylėjimo išpažįstame, kad laukdami Viešpaties atėjimo, mes skelbiame Jo mirtį ir prisikėlimą.

Kas gali duoti impulsą šitaip laukti Jėzaus sugrįžimo? Minėtame dokumente Šventasis Tėvas pabrėžia: „naujojo Advento Bažnyčia, kuri nuolat ruošiasi naujam Viešpaties atėjimui, privalo būti Eucharistijos ir Atgailos Bažnyčia. Tik šiuo savo gyvenimo ir veiklos požiūriu tai bus dieviškosios misijos Bažnyčia“ (§ 20). Tad liturginis Advento laikas yra puiki galimybė labiau įsigilinti į Eucharistijos slėpinį, kad būtų galima kaip skelbiama Mišių liturgijoje „su palaiminga viltimi“ laukti Viešpaties atėjimo.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: