“TWITTER” IR RAUDŲ SIENA

Šįsyk noriu jums papasakoti apie gražią vieno vaikino Alono iš Izraelio sugalvotą misiją – surinkinėti iš viso pasaulio siunčiamas jam trumputes maldas per Twitter, kurias jis maldos ritinėliuose nugabena į Jeruzalę ir suberia į Raudų sienos plyšį.