LIETUVIAI NEMĖGSTA MELSTIS?

Minint Berlyno sienos griūties metines, Tarptautinis tyrimų centras “The Pew“, kuris atlieka globalius sociologinius tyrimus visame pasaulyje, paskelbė tyrimo “2009 metai.…

“TWITTER” IR RAUDŲ SIENA

Šįsyk noriu jums papasakoti apie gražią vieno vaikino Alono iš Izraelio sugalvotą misiją – surinkinėti iš viso pasaulio siunčiamas jam trumputes maldas per Twitter, kurias jis maldos ritinėliuose nugabena į Jeruzalę ir suberia į Raudų sienos plyšį.