KAI KALBA ŠVENTOJI DVASIA

Mūsų nukrikščionėjusioje visuomenėje žodžiai „dvasia“, „dvasinis“, „dvasingumas“ yra praradę savo tikrąją reikšmę.…

1 14 15 16