ŠVENTOSIOS DVASIOS MOKYKLOJE

Šventosios Dvasios mokykloje mums reikalingi vadovai. Tokiu yra tėvas Jacques Philippe. Lietuvos skaitytojas žino ne vieną, šio garsaus vidinio gyvenimo mokytojo, veikalą. Norintiems būti uoliais Šventosios Dvasios mokyklos auklėtiniais, pagelbės jo knyga „Šventosios Dvasios vedimas“. Nuosekliai, puslapis po puslapio, su prancūzų dvasiniams rašytojams būdingu subtilumu ir įkarščiu, autorius atskleidžia Šventosios Dvasios triūso mūsų sielose pėdsakus. Jis padeda išsiugdyti pastabumą Šventosios Dvasios judesiams, paskatoms ir įkvėpimams mūsų gyvenime. Jo knygos skaitytojas išmoksta vertinti trečiojo Švenčiausios Trejybės asmens veikimą, taip sunkiai pastebimą mūsų sielų pašventinimo vyksmą. Tėvas Jacques Philippe palyginimais aiškina Šventosios Dvasios svarbą, kaip jį užtikrina paprastus ir konkrečius būdus auginti vidinį jautrumą. Aiškus ir paprastas autoriaus stilius, atskleidžia savitą požiūrį, pasitelkiant daug pavyzdžių iš šiuolaikinio gyvenimo. Tad knyga yra vertinga pagalba krikščionio dvasinėje kelionėje.

KNYGOS ANOTACIJA

Biblijoje Šventoji Dvasia yra Guodėja, galia iš aukštybių, ateinanti į pagalbą mūsų silpnumui. Mums, kurie esame tokie trapūs, kovojame tiek daug mus lengvai paklaidinančių mūšių, Šventosios Dvasios pagalba nėra prabanga – ji turi tapti esmine mūsų krikščioniškojo gyvenimo dalimi. Be to negalėsime nei augti, nei atsiliepti į pašaukimą būti šventiems, į ką Dievas kviečia visus.
Kaip leisti Šventajai Dvasiai mus vesti ir mums padėti? Kaip labiau atsiverti Jos veikimui, kuris nušviečia protus ir sustiprina širdis?
Šventoji Dvasia gyvena kiekviename pakrikštytajame ir yra pajėgi (labiau nei manome) pakreipti mus teisingu keliu ir pagelbėti mums sujudindama mūsų sielos gelmes… Išmokdami šias paskatas atpažinti ir priimti, tapdami dėmesingesni tiems įkvėpimams, per kuriuos Dievas kreipiasi į mūsų širdis, jas žadindamas, galėtume sparčiai žengti krikščionio gyvenimo keliu. O pats krikščioniškas gyvenimas mums taptų daug laisvesnis, paprastesnis ir laimingesnis.
Šia knygele, kuri parašyta suprantama kasdieniška kalba, norėtume parodyti, kas ir kaip padeda mums paklusti Šventosios Dvasios veikimui.

KNYGOS DUOMENYS:

Autorius: Jacques Philippe
Vertėjas: Aistė Masiokaitė, Eglė Laumenskaitė

Apimtis – 80 p.
Formatas – 11,6 x 16,3 cm

Leidimo metai: 2005
Kaina: 7.51 Lt.
Leidykla: KATALIKŲ PASAULIO LEIDINIAI

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: