PREMJERO PASIDIDŽIAVIMAI IR PRALAIMĖJIMAI

Praėjo pirmi Andriaus Kubiliaus Vyriausybės darbo metai. Pats premjeras, kalbėdamas Seime Vyriausybės pirmųjų darbo metinių proga, ministrų kabineto darbą įvertino tokiais žodžiais:

“Nors neišvengėme klaidų, aš santūriai didžiuojuosi tuo, kaip mums visiems, kartu su visais Lietuvos piliečiais, pavyko šį sunkiausią metą atlaikyti. Nepaisant to, kad buvo ir nevilties, ir pykčio kurstymo, kad buvo nemažai pagiežos ir ciniško melo, mes visi kartu atlaikėme ir atlaikysime.”

Taigi kuo santūriai gali didžiuotis premjeras?

Atidėję į šalį emocijas turėtume pripažinti, kad A.Kubiliaus Vyriausybė ne vien skolinosi ir karpė biudžetą, kaip bando teigti jos priešininkai. Be abejo, didžiausias šio ministrų kabineto nuopelnas – lito stabilumas ir išsaugotas finansinis savarankiškumas. Vyriausybė atlaikė milžinišką suinteresuotų grupių spaudimą ir nesikreipė pagalbos į TVF, nes tai būtų reiškę paprasčiausią valdžios paralyžių. Be to, metų pradžioje visuomenę kaitino kalbos apie lito devalvavimą, o dabar jos primena košmarišką sapną, kuris pasikartotų tik tuo atveju, jei kaimynai latviai devalvuotų latą.

Visokeriopo palaikymo Vyriausybė nusipelno ir už aukštojo mokslo reformą. Tikėkimės, ji pajudins dar sovietiniais laikais susiformavusią feodalinę sistemą, kuri gina privilegijuotą aukštųjų mokyklų vadovų kastą ir žūtbūt aukštojo mokslo diplomo siekiančių bukagalvių studentų gvardiją.

Tik geru žodžiu taip pat galima paminėti valdančiųjų žingsnį įsteigti Energetikos ministeriją – tai kirto per Ūkio ministeriją apraizgiusias arterijas, jungusias “patikrintus kadrus”. Pagaliau prieš savaitę buvo pranešta, kad naikinama “Leo LT”. Todėl leiskite pajuokauti: net jei A.Kubiliaus Vyriausybė nieko išskirtinio nebenuveiktų, vien už šį žingsnį reikėtų jai prie Seimo pritvirtinti paminklinę lentą.

Tačiau būta sričių, kur žadėtas permainų vėjas dvelkia lyg švelnus brizas. Visų pirma tai pasakytina apie socialinę apsaugą. Ne veltui būtent šioje ministerijoje keitėsi jos vadovas, tačiau kol kas ir naujasis ministras Donatas Jankauskas, kaip ir buvo galima tikėtis, stebuklų nesukuria. Tiek D.Jankausko, tiek jo pirmtako Rimanto Dagio problema – aiškios socialinių reikalų vizijos reformatoriško užmojo neturėjimas.

Todėl svarbu įsisąmoninti, kad be socialinės apsaugos struktūrinės, o ne biudžetinės reformos sunku tikėtis, jog reikalai gerės. Galima, pakeitus įmokų sistemą, apsimesti, kad vyksta pertvarkos, bet jos įmanomos tik keičiant Vilijos Blinkevičiūtės eroje įsitvirtinusias schemas. Tokios gremėzdiškos struktūros kaip “Sodra”, Darbo birža tampa  žmogiškų ir finansinių išteklių sankaupomis, kurios yra virtusios ne socialinės pagalbos instrumentais, bet veikiau kliūtimis ją gauti.

Panaši situacija susiklostė ir kitame bare. Permainų koalicija, taip pat ir pati Vyriausybė savo darbą pradėjo nuo triukšmingų pareiškimų apie biurokratijos saulėlydį. Tačiau greitai žadėtos permainos atsimušė į biurokratijos redutus. Vėl turime pažymėti, kad prie Vidaus reikalų ministerijos vairo stojo žmogus, kuris akivaizdžiai nepasižymi užmojais reformuoti šalies valdymą. Ir čia galima, pavyzdžiui, panaikinus apskritis, skelbti įvykdžius didelę reformą, bet realiai biurokratija ir toliau keros, jei nebus giluminių pokyčių. Kol kas negirdėti apie jokį visa apimantį projektą, kuris pakeistų šalies valdymą iš pagrindų. Jo reikia ne vien dėl lėšų taupymo, valdymo efektyvumo, bet ir dėl  to, kad valdžia priartėtų prie paprastų piliečių ir taip atsirastų galimybės reikštis pasitikėjimui valdžia, o tuo pat metu – ir valstybe.

Santykis su piliečiais – didysis Vyriausybės pralaimėjimas. Viešieji ryšiai tapo A.Kubiliaus kabineto Achilo kulnu. Štai vos pradėjusi dirbti Vyriausybė suorganizavo “Dialogą su Lietuva”. Buvo pažadėta, kad jis taps tradicija, tačiau tai ir liko pažadas, o forumas piliečių atmintyje užsifiksavo kaip propagandinis triukas. Ši nesėkminga akcija – tik vienas valdžios ir piliečių komunikacijos stygiaus pavyzdys. Be jos jokia vyriausybė nebus gerbiama piliečių. Tos pagarbos A.Kubiliaus Vyriausybei trūksta labiau nei milijardų biudžete.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: