PAKEISTA KRYPTIS

KRISTAUS KANČIA PAGAL MORKŲ

Su kančios ribomis susiduriame kiekvienas, todėl neįmanoma išvengti jos realumo, savotiško mums mesto iššūkio. Aišku, nėra lengva žvelgti į ją atviru, tiesiu žvilgsniu. Kiek stengtumės panaikinti kančias, mūsų geranoriškumas čia nieko pakeisti negali. Medicina siūlo įvairius kančios malšinimo būdus, tačiau pats klausimas apie kančia išlieka, šiai kankynei išgydyti nėra vaistų. Kiekviena religija savaip bando spręsti šį klausimą, kas parodo, jog žmogus visada ieškojo patikimo žvilgsnio į kančią, siekė teisingai ją suvokti. Jėzus, Žodis tapdamas kūnu prisiėmė visas mūsų prigimties sąlygas, ypatybes ir ribas. Dievas Jėzuje apkabina žmogų su visomis jo gyvenimo situacijomis. Galima pasakyti, kad šis neišspręstasis kančios klausimas labiausiai šaukiasi Dievo, traukia Viešpaties mylinti žvilgsnį. 
Laimė, ne vien žvilgsnį, nes Kristaus kančia apreiškia mums, kad Dievas pakelia kančią, neša visą jos svorį, nes mes patys nepajėgūs jos nešti. Jis yra Emanuelis, Dievas su mumis – ne tik atjaučiantis mūsų vargus Dievas, bet ir dalyvaujantis mūsų kančiose, prisiimdamas, įtraukdamas jas į savo šlovingą žmogaus išganymo užmojį. Kančios slėpinys Jėzaus gyvenime leidžia mums pamatyti Dievo žvilgsnį į žmogaus vargus, ribas, Jo santykį su žmogaus kančia. Per kančią Jėzus perėjo į Tėvo šlovę. Dievas pasirinko kančią kaip perėjimo į šlovę priemonę, Jis pakeitė jos kryptį. Nuo šiol ji nebėra žlugiman vedantis, neturintis jokios teigiamos paskirties dalykas, bet Jėzaus kančia suteikia mūsų kančioms naują prasmę, jas įtikslina. Jėzaus kančia išskirtinai apreiškia mums šį tikslą – Meilę. Meilę, nebijančia nieko, nesustojančia ties jokiomis kliūtimis. Ji viską užvaldo savo šlovingumu, viską sau palenkia ir viskuo pasinaudoja, kad pasiektų žmogaus širdies dugną, atsiimtų žmogų. 
 Tik taip žvelgdami, galime vertinti savo pačių žaizdas, kančias, trapumą. Tėvas duoda mums kenčiantį Jėzų kaip tikrąjį Kelią, Tiesą ir Gyvenimą, kad drįstume sekti Juo tokie, kokie esame, leistume Jam būti atsakingu už visas mūsų žaizdas, kančias, nuodėmes. Jis moka šiuo „turtu“ pasinaudoti.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: