O RAKTE!

Gruodžio 20 d.

Lotyniškai:

O Clavis David, et sceptrum domus Israel; qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.

Lietuviškai:

O Dovydo rakte, Izraelio namų skeptre, Tu atveri, ir niekas nebeužrakins, Tu uždarai, ir niekas nebeatidarys. Ateik ir išvesk surakintąjį iš kalėjimo, sėdintį tamsoje ir mirties šešėlyje!

DIEVO ŽODIS:

“Jam ant peties uždėsiu Dovydo namų raktą: kai jis atrakins – niekas negalės uždaryti, kai jis užrakins – niekas negalės atidaryti” (Iz 22, 22).

“Padariau tave Tautos sandora, Tautų šviesa, kad neregių akis atvertum, belaisvius iš kalėjimo išvestum, sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum” (Iz 42, 7).

MEDITACIJA:

Egzistuoja tokia “Karališko rakto” sistema. Ji leidžia šeimininkui atidaryti bet kokias duris jo valdose, kai kiti šios sistemos dalyviai gali atrakinti tik tam tikras duris. Tai reiškia, kad dingsta sunkus raktų pundas nes naudojamas tik vienas raktas. Jėzus yra toks Raktas, kuris atvėrė Dievo pasaulį žmogui, ir niekas jo nebeužrakins, kuris uždarė žmogaus širdį blogiui, ir niekas jos nebeatidarys. Jis karališkas raktas, kuris atidaro visas duris, net ir visiškai surūdijusias.

GIESMĖ

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: