O KARALIAU!

Gruodžio 22 d.

Lotyniškai:

O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem,
quem de limo formasti.

Lietuviškai:

O tautų Karaliau, jų pasiilgtasis, kertinis akmenie, iš dviejų darantis viena, ateik ir išgelbėk žmogų, kurį iš žemės padarei!

DIEVO ŽODIS:

“Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius” (Iz 9, 6).

“Taip jis išspręs ginčus tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas; jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis – į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti” (Iz 2, 4).

MEDITACIJA:

Karalius yra vienybės ženklas. Jėzus suvienija žmogų ir Dievą, dangų ir žemę, dvasią ir kūną, žydus ir kitataučius. Jis vienija priešingybes, kraštines, nes yra Pradmuo. Jis viešpatauja, ne jėga ir galia, o jungdamas ir vienydamas. Todėl jis yra tikrasis Karalius.

GIESMĖ

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: