O IŠMINTIE!

Nuo šiandien, visą savaitę, Liturginėse valandose ir šv. Mišių liturgijoje skamba vadinamosios antifonos „O“. Jomis išreiškiama Bažnyčios nuostaba Ateinančiojo akivaizdoje, tad jų giedojimas prasideda nuo atodūsio “o“. Šios antifonos yra nuaustos iš Senojo Testamento pranašysčių ir tekstų. Tiksli “O“ antifonų kilmė nėra žinoma. Jau Boecijus (480-524/5) padarė nuorodas į jas, kas rodo apie jų egzistavimą tuo metu. Šv Benedikto vienuolynai, ypač prisidėjo prie jų populiarinimo, tad aštuntame amžiuje, jos buvo naudojamos liturginėse iškilmėse Romoje.
Benediktinų vienuoliai šiose antifonose įdėjo ir žaismingą paslaptį. Jei kiekvienos
antifonos lotyniškų kreipinių į Mesiją (Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapientia) pirmąsias raides sudėliotume tam tikra tvarka, susidarytų frazė ERO CRAS, o tai reiškia: “Rytoj aš atvyksiu”. Taigi Jėzus, kurio atėjimui krikščionys ruošiasi Adventu, ir kuriam yra skirti šie septyni mesianistiniai titulai, dabar tarsi sako besimeldžiantiems: “Rytoj aš atvyksiu”. Tad “O” antifonomis ne tik pasireiškia Advento pasirengimo intensyvumas, tačiau ir gaunasi džiaugsminga išvada.

Gruodžio 17 d.

Lotyniškai:

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.

Lietuviškai:

O Išmintie, išėjusi iš Aukščiausiojo burnos, visa aprėpianti nuo krašto ligi krašto, viską tvirtai, bet švelniai tvarkanti, ateik ir išmokyk mus išminties kelio!

Dievo žodis:

“Ji (išmintis) galingai siekia nuo vieno žemės krašto iki kito ir veiksmingai visa valdo.” (Išm 8,1)

“Išėjau iš Aukščiausiojo burnos ir tarsi migla apdengiau žemę.” (Sir 24, 3)

“Ir tai ateina iš Galybių VIEŠPATIES, – jis nuostabus patarimais, didingas išmintimi!” (Iz 28, 29)

MEDITACIJA:

Jėzus yra Išminties įsikūnijimas. Dievas „taria“ ir gimsta Žodis, kuris aprėpia visų laikų, kartų ir epochų protus bei išmintį, kuris prabyla į žmogų, kaip jis besijaustų, koks bebūtų. Ši Išmintis mus moko, jei jos klausomės, jei žvelgiame į šią Burną, kuri švelniai, bet tvirtai byloja kiekvieną gyvenimo akimirką, kuri dvelkia į mūsų tuštumą gyvybės jėga.

GIESMĖ

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: