O EMANUELI!

Gruodžio 23 d.

Lotyniškai:

O Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio Gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.

Lietuviškai:

O Emanueli, mūsų Karaliau ir įstatymų leidėjau, tautų laukiamas, jų Išganytojau, ateik ir mus išgelbėk, mūsų Viešpatie Dieve!

DIEVO ŽODIS:

“Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu” (Iz 7,14).

MEDITACIJA:

Emanuelis reiškia: “Dievas su mumis”.Čia mums atskleidžiama pati Kalėdų slėpinio esmė. Dievas yra su žmonėmis. Jis nėra tolimas ir paslaptingas visatos Architektas, „suprojektavęs“ šį pasaulį ir palikęs jį savieigai, bet artimas Asmuo, besidalijantis su žmogumi bendryste ir gyvenimu, aktyviai jame dalyvaujantis. Todėl jo laukiame, šaukiamės, kad gelbėtų ir išvaduotų, nes Jis GALI.

GIESMĖ

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: