APIE PILIEČIŲ ŽURNALISTIKĄ

Neseniai gavau Almantės Grigaitės, VDU studijuojančios žurnalistiką ir šiuo metu rašančios baigiamąjį darbą, tema “Piliečių žurnalistikos raiškos formos Lietuvoje”, klausimus jos atliekamam tyrimui.