Malonės versmės

Tomas Viluckas. Malonės versmės. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007

Knygos anotacija

Knyga „Malonės versmės“ nepretenduoja į išsamų teologinį ar liturginį veikalą, tačiau pagelbės išsklaidyti kai kurias miglas ir ūkanas, o gal mitus, susiformavusius apie sakramentinį gyvenimą. Jame bendrais bruožais aptartas kiekvienas Bažnyčios sakramentas ir jo vieta krikščionio gyvenime.

„Žinau, kad apie kiekvieną sakramentą galima parašyti knygą, tačiau puikiai suprantu, jog nūdienos Lietuvos žmogus nelabai randa laiko storoms teologinėms knygoms. Todėl norėjosi glaustai pateikti elementarias žinias apie sakramentus“, – pratarmėje rašo autorius.

Lietuvoje praktikuojami sakramentai dažnai esti nesuprasti. Tikimės, kad perskaitę šią knygą nebežiūrės į Atgailos sakramentą kaip į kasmetinę ar šventinę pareigą, bet suvoks sakramento grožį. Ligonių patepimo sakramentas nebegąsdins – atseit kunigo atėjimas pas ligonį būtų mirties angelo atvesdinimo ženklas, bet tikintieji atpažins visos Bažnyčios maldą, kad ligonis atgautų sveikatą, kad jis būtų sustiprintas ir deramai pasirengtų gyvenimo kulminacijai – susitikimui su Gyvuoju Dievu.

Atsiliepimai

Tomo Vilucko plunksna lengva, bet aštri; suprantama kiekvienam, sykiu – vertinga  daugeliui: ir siekiančiam pažinti Jėzų Kristų bei suprasti Jo Sutuoktinės nuostatas, ir jau prakutusiam krikščioniui.

Patikimas, paprastas ir puikus. Taip trumpai būtų galima apibūdinti Tomo Vilucko tekstą. Krikščioniškąją žinią, Evangeliją ir Bažnyčios mokymą jis perteikia nepriekaištingai tiksliai. Jo plunksna lengva, bet aštri; suprantama kiekvienam, sykiu – vertinga daugeliui: ir siekiančiam pažinti Jėzų Kristų bei suprasti Jo Sutuoktinės nuostatas, ir jau prakutusiam krikščioniui.

Visa tai dar žaviau ir įtikimiau matant, kaip toji malonės versmė apėmė paties Tomo gyvenimą, perkeitė ir liejasi jame. Sakoma, ne sutana padaro kunigu, ne diplomas – išminčiumi. T. Viluckas ir jo knyga tiesiog liudija, ką Dievas gali „iškrėsti“ žmogui, atsiveriančiam nuostabiausiems Jo malonės nuotykiams. Imkite, skaitykite ir gyvenkite apsčiai!

Darius Chmieliauskas, „Artumos“ žurnalo vyr. redaktorius

Tomas Viluckas atveria skaitytojui duris į Bažnyčios lobyną – sakramentus, Dievo tautos gyvybės šaltinį. Šventojo Rašto, teologijos bei Bažnyčios istorijos įžvalgos, taip pat šiuolaikinio gyvenimo realijos suteikia knygai gyvo pašnekesio apie tikėjimą ir gyvenimą pobūdį.  Sakramentai čia pasirodo ne tik kaip Bažnyčios švenčiamos apeigos, bet ir kaip žmogui dovanojamas Dievo artumas. Knyga – puikus šaltinis ir tiems, kurie nori arčiau susipažinti su Bažnyčia bei jos sakramentais, ir tiems, kurie apie juos moko.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas

Pirmiausia dėkoju Dievui ir Tau, Tomai, kad ši knyga išvydo skaitytoją. Senai laukiau šios knygos, kurią galėčiau pavadinti  Sakramentų ABC, padedančia vis iš naujo grįžti prie Bažnyčios gyvenimo šaltinio. Iš tiesų, tai nėra, kaip Tomas užsiminė, teologinis traktatas, tačiau ši knyga pagelbės išsklaidyti kai kurias miglas ir ūkanas, o gal ir mitus susiformavusius apie sakramentinį gyvenimą. Kaip kiekvienoje kelionėje mums reikalingi palydintieji, taip ir dvasinėje krikščioniškojo gyvenimo kelionėje šios „Malonės versmės“ galėtų užimti palydovės vietą. Skaitytojui tai nuostabi pagalba ne tik Šventojo Rašto ir Bažnyčios Mokymo šviesoje, bet ir per įvairius vaizdinius bei palyginimus prisilenkti prie Dieviškų Sakramentų malonės versmės ir išgirsti Viešpaties kvietimą: „ Ateikite pas mane…, aš jus atgaivinsiu…“

Kunigas teol. lic. Rolandas Karpavičius

Įspūdžiai iš knygos pristatymo Klaipėdoje

Knygos ištrauka parsisiųsti čia.

KNYGĄ INTERNETU GALIMA ĮSIGYTI:

Patogu pirkti

Mano knyga

 

 

Share

Facebook komentarai: