LIETUVOS KATALIKAI TURI NAUJĄ VYSKUPĄ

A.Poniškaitis
A.Poniškaitis

Mane ką tik pasiekė žinia, kad šiandien, vasario 5 d., Šventasis Tėvas Benediktas XVI Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu paskyrė Vilkaviškio vyskupo generalvikarą monsinjorą Arūną Poniškaitį.

Džiaugiuos šia nominacija. Teko asmeniškai bendrauti su nominantu. Atvirai svarstėme įvairius visuomenės ir Bažnyčios klausimus. Arūnas Poniškaitis paliko puikų įspūdį šilto ir įsiklausančio žmogaus. Verta pastebėti, kad jis taps jaunausiu Vyskupų konferecijos nariu.

Taip pat tai reiškia, kad vyskupas J. Tunaitis pasitrauks į užtarnautą poilsį. Kadangi Poniškaitis nebus koadjutoriumi, tai apie įpėdinystę A.J.Bačkio atžvilgiu kalbėti anksti. Tačiau kunigo iš kitos vyskupijos nominacija atskleidžia, kad Vilniaus arivyskupijoje yra kebli padėtis su dvasininkija. Kaip bebūtų, bet Poniškaičio asmenyje Vilniaus tikintieji įgauna gerą ganytoją.

Meldžiu, kad Šventoji Dvasia laimintų naująjį Apaštalų įpėdinį.

Arūnas Poniškaitis gimė 1966 m. rugpjūčio 1 d. Vilkaviškio vyskupijoje. Baigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją 1992 m. gegužės 31 d. buvo įšventintas kunigu. Popiežiškajame Šv. Grigaliaus universitete Romoje įgijo teologijos licenciato ir teologijos daktaro laipsnį. Nuo 2004 m. ėjo Vilkaviškio vyskupo generalvikaro pareigas.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: