LABAI ABEJOJU KATALIKŲ BAŽNYČIOS MOKYMU. NEŽINAU KĄ DARYT.

Bibliją skaitome tam tikrų bažnytinių tradicijų šviesoje.

Aš nebeinu į katalikų bažnyčią, dėl tokių mokymų kaip Šv. Mišios už mirusiuosius, maldos Marijai ir t.t. Daugelis šios bažnyčios mokymų neatitinka Dievo žodžio. Iš vienos pusės noriu sugrįžti, nes trūksta bendruomenės. Aš labai abejoju katalikų bažnyčios mokymų (aišku ne dėl visų). Nežinau ką daryt. Iš vienos pusės noriu sugrįšti, iš vienos pusės sulaiko teisingas Dievo žodžio mokymas. Jūs būdamas katalikas ką patartumėt daryt?

I.P.

Pirmiausia svarbu atkreipti dėmesį, kad niekas negali priversti žmogaus vienu ar kitu būdu garbinti Dievą. Tai – principinė Katalikų Bažnyčios nuostata. Garbindamas Dievą žmogus negali eiti prieš savo sąžinę ir turi elgtis taip, kaip ji jam liepia. Todėl rinkdamiesi bažnytinę bendruomenę, turime klausytis širdies balso, kad mūsų garbinimo aktas būtų tikras ir kiltų iš grynos širdies.

Jei kalbėtume apie Bibliją, tai vertėtų pastebėti, kad Biblija nėra atsieta nuo Bažnyčios. Tiek pati Biblija, tiek jos knygų kanonas susiformavo bažnytinėje terpėje. Todėl Bibliją skaitome tam tikrų bažnytinių tradicijų šviesoje. Nėra nešališkos, objektyvios, atsietos Biblijos interpretacijos. Visuomet į ją žvelgiame iš tam tikrų teologinių krikščioniškų pozicijų.

Pati Biblija nėra skirta nustatyti pamaldumo, liturgijos ar moralinės tvarkos. Tai knyga, skirta mūsų tikėjimui, todėl joje neverta ieškoti pvz., taisyklių, kaip melstis. Taip pat yra dalykų, kurie yra savaime suprantami visų konfesijų krikščionims, bet nėra užfiksuoti pačioje Biblijoje. Pvz., ten nėra tokių žodžių kaip „sekmadienis“ ar „trejybė“, bet tikras krikščionis tiki į triasmenį Dievą ir švenčia sekmadienį. Tad renkantis krikščionišką bažnytinę tradiciją, į kurią norime įsilieti, negalime remtis argumentu, kad joje yra papročių, neaprašytų Biblijoje. Neturime pamiršti, kad Bažnyčia yra dinamiška tikrovė, ir Jėzus žadėjo, kad Šventoji Dvasia ją veda į tiesos pilnatvę.

Apie maldų už mirusiuosius tradiciją rasite čia.

Apie katalikišką pamaldumą Marijai rasite čia.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: