KUR REIKIA KREIPTIS, KAD GALĖTUME SUSITUOKTI BAŽNYČIOJE?

"Du taps vienu kūnu"

Esam vedę jau du metai, bet ne bažnyčioj susituokę, nes vyrui tai antroji santuoka. Pirmoji jo santuoka buvo bažnyčioje, bet dabar mes norim susituokti bažnyčioje. Kur reikia kreiptis, kad galėtume susituokti bažnyčioje? Esu girdėjusi, kad į Vatikaną reikia siųsti laiską, kad išregistruotu pirmąją santuoką. Patarkite, ką daryti?

Inga

Jėzus yra pasakęs: „Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mt 19, 6). Skyrybos tiesiogiai prieštarauja šiems Viešpaties žodžiams. Išsiskyręs ir kitą šeimą sukūręs katalikas negali – kaip ir jų naujos antrosios pusės, nors ir nebuvo susituokusios – ne tik sudaryti bažnytinės santuokos, bet ir priimti sakramentų. Net jeigu vyras apie savo pirmąją santuoką ir nebegalvoja, ir net jeigu jo žmona nebereikalauja iš jo ištikimybės, jeigu, sakytume, žmogiška sutartis atšaukta, ir toliau sakramentinė jungtis išlieka.

Tai nereiškia, jog tokie žmonės pašalinami iš bendruomenės – jie kviečiami dalyvauti šv. Mišiose, jungtis į bendruomenės gyvenimą ir pan., bet yra atskiriami nuo sakramentinės tvarkos, t.y. negali priimti sakramentų. Čia vertėtų pabrėžti, kad Dievo malonė neapsiriboja vien sakramentais, ją gauna kiekvienas, kas jos trokšta.

Vis dėlto pats pirmasis klausimas yra šis:, ar Jūsų vyro buvusi santuoka yra tikra sakramentinė santuoka Dievo akivaizdoje? Ar ji galioja? Santuoka negaliotų dėl tokių kliūčių, kaip antai: santuokos tikslų nesuvokimas (pvz., nepakankamo pasirengimo atveju), asmeninė nebranda, nusistatymas prieš vaisingumą, besituokiančiųjų laisvės suvaržymas ir pan. Jei kažkas iš dalykų buvo žinoma prieš santuoką, tai būtų pretekstas jo ir jo buvusios sutuoktinės santuoką paskelbti negaliojančią

Jeigu esama abejonės, Jūsų vyras gali kreiptis į savo vyskupijos bažnytinį tribunolą (jokio Vatikano nereikia), prašydamas pripažinti ankstesnę santuoką negaliojančia. Esant rimtoms ir pagrįstoms priežastims bažnytinis teismas gali priimti tokį sprendimą. Gavus teigiamą teismo sprendimą, galima naują santuoką palaiminti ir Bažnyčioje. Pirmiausia siūlyčiau kreiptis į parapijos kleboną ir su juo aptarti galimybes kelti bylą vyskupijos teisme.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: