KONSTITUCINIS TEISMAS ATIDARĖ PANDOROS SKRYNIĄ

Po KT išaiškinimo šeimos politika Lietuvoje yra neįmanoma

 

Lietuvos piliečiai jau yra įpratę, kad Konstitucinis Teismas (KT) priima sprendimus, kurie sukelia sumaištį krašto viešajame gyvenime. KT Egidijaus Kūrio “konstitucijos dvasių” klubas pasižymėjo ne tik neadekvačiai nubausdamas prezidentą Rolandą Paksą, bet ir tuo, kad po jo nuosprendžio Lietuvos savivaldybes 2007-2011 metais valdė antikonstituciškai suformuotos tarybos, o jam išaiškinus, kas yra piliečiai, tūkstančiai lietuvių tapo svetimi Lietuvai.

Trečiadienį nutaręs, kad Seimo priimta Valstybinė šeimos politikos koncepcija, įtvirtinusi tik santuokos pagrindu sukurtas šeimas, pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, KT tik patvirtino nuomonę, jog ši institucija užsiima paprasčiausiu politikavimu. Juk savo sprendimu KT užėmė kairiosios ir liberaliosios ideologijos pozicijas apie šeimos sampratą, jas įkomponuodamas į valstybės konstitucinę doktriną.

Negana to, KT dar sykį smogė (kaip ir tuo atveju, kai užkirto kelią lietuviams turėti dvigubą pilietybę) į patį šalies valstybingumo audinį. Savo nutarime pats KT pažymi, kad: “Santuoka yra vienas iš šeimos konstitucinio instituto pagrindų šeimos santykiams kurti. Tai yra istoriškai susiklostęs šeimos modelis, neabejotinai turintis išskirtinę vertę visuomenės gyvenime, užtikrinantis tautos ir valstybės gyvybingumą bei istorinį išlikimą.” Santuokos išskirtinę vertę sudaro jos pastoviausio, viešai įsipareigojusio darinio statusas, kurio pagrindu gali remtis valstybė.

Dabar šis pagrindas valstybei yra išmuštas iš po kojų, nes kitais išvedžiojimais KT užkerta kelią valstybei kurti socialinę inžineriją, kuri sutvirtintų šiuos pagrindus. Paskelbdamas Valstybinę šeimos politikos koncepciją antikonstitucine, KT pastatė įstatymų leidėjus ir atsakingas institucijas į kritinę padėtį. Juk kruopščiai kurtas, sunkiose diskusijose gimęs šeimos apibrėžimas yra pripažintas diskriminuojančiu ir nieko vertu.

Tai reiškia, kad tampa nebeįmanoma nustatyti, kas yra šeima, ką aiškiai komentuodamas KT nutartį įvardijo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius Valentinas Mikelėnas: “Apskritai yra šiek tiek kvaila, kai valstybė pasitelkusi teisę bando pasakyti, kad jūs esate šeima arba jūs nesate šeima.” Vis dėlto akivaizdu, kad nepasakius šito dingsta pats šeimos politikos objektas ir ji darosi negalima, nes nebėra aišku, į ką ji turi būti nukreipta. Taip savo nutartimi KT faktiškai sužlugdė valstybės pastangas kurti šeimos politiką Lietuvoje.

Tačiau demontavę šeimos apibrėžimą, KT devyni išminčiai tuo neapsiribojo. Jie pasiūlė savo variantą: “Konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t. y. santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi.” Toks išaiškinimas kelia klausimą, ar KT neviršijo savo galių nustatydamas šeimos sampratą, šitaip vykdydamas įstatymų leidėjų, t. y. politikų funkciją. Ne veltui Seimo narys Mantas Adomėnas prabilo apie “teismų diktatūrą“, nes esame siauros žmonių grupės savivalės akivaizdoje.

Jei atidžiai įsiskaitysime į naują, “konstitucine” paskelbtą šeimos sampratą, pamatysime, kad ji išplauna bet kokias ribas. Negana to, KT, apibrėždamas “santykių turinį”, peržengia teisės ribas įžengdamas į psichologų ir filosofų teritoriją. Jo nubrėžtos sampratos “pagrindai” tinka bet kuriam mažam žmonių bendrabūviui – pradedant motina su vaiku ir baigiant homoseksualų ar poligaminiais dariniais. Kitaip tariant KT atidarė Pandoros skrynią, kurios turinys yra labai įvairus ir ne visiems priimtinas.

Stebina ir KT argumentacija. Tai, ką skaitydavome internautų komentaruose, išgirsdavome ginčuose tarp draugų ar televizijos pokalbių laidose, ūmai virto mūsų konstitucine doktrina. “Įrašas dokumentuose nieko nereiškia”, – teigia netradicinės “šeimos” šalininkai. “Santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi”, – jiems ne tik atliepia KT, bet ir kvestionuoja patį valstybės vaidmenį sprendžiant šeimos klausimus.

Po šios KT nutarties neaiški yra ne vien šeimos samprata, bet ir kas yra pats KT – politikai, ideologai, psichologai? Tik kas mums į jį atsakys?

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: