KODĖL CELIBATAS?

Kaip ir žadėjau, atsakau į skaitytojų klausimus. Tad būkite drąsūs, siųskite klausimus man asmeniškai arba palikite komentaruose. Atsakysiu pats arba surasiu kompetetingus žmones.

Klausimas apie katalikų kunigų celibatą: koks tikslas riboti natūralius, biologinius žmogaus poreikius? (Frederico)

Įvairiose religinėse sistemose yra celibato reikalavimas, nevedę būna ir specifinių profesijų atstovai, pavyzdžiui, mokslininkai. Teigti, kad celibatas yra prieš prigimtį būtų paviršutiniška. Kodėl jis yra būtinas lotynų apeigų katalikų kunigams?

Nesuklysime pasakę, kad kunigiško pašaukimo esmė – susitapatinti su Vyriausiojo Kunigo gyvenimu ir šio veiksmo apogėjus yra Mišių šventimas, kai kunigas pakelia ostiją ir taria žodžius: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas“. Tuomet kunigo asmenybė tartum pasitraukia į šoną, kad išvystume Jėzų, kuris išdalina save (su juo simboliškai kartu ir kunigas) po gabalėlį eucharistinėje duonoje.

Šioje perspektyvoje paaiškėja ir celibato reikalavimas katalikų kunigams. Juk visas jų gyvenimas Jėzaus pavyzdžiu yra dovana Dievui ir Bažnyčiai. Tai reiškia ne draudimą mylėti, bet sutikimą, kad iš Dievo kylanti meilė, apglėbtų visus, kuriuos kunigas sutinka kelyje į Tėvo namus, neapsistojant ties vienu žmogumi. Celibatas – tai naujas, kitoks nei įprasta, dieviškas būdas mylėti, išraiška tos Kristaus meilės, per kurią jis nuolat plečia mūsų širdis iki savo Širdies dydžio.

Priimdamas celibato pareigą iš Dievo rankų kaip dovaną, kunigas gali jo laikytis ir augti meile. Taip kartu su Jėzumi kunigas tampa dangiškojo Tėvo meilės duona visiems Dievo vaikams. Neveltui dar būdamas kardinolu Josephas Ratzingeris yra pasakęs kunigams: „Kunigystė visų pirmiausia yra ne įvairių veiklų rinkinys, o mūsų būties pareikalavimas, gyvenimo būdas.“ Todėl kunigas negali gyventi „kaip visi“.

Nesusituokęs, atsidėjęs apaštalavimui ir maldai, visuomet Tėvo reikaluose esantis Jėzus, yra kunigo gyvenimo būdo modelis ir šaltinis. Tikinčiųjų bendruomenės pareiga yra padėti taip gyventi kunigui ir su dėkingumu priimti jo dosnų savęs dovanojimą.

IŠSAMUS STRAIPSNIS ŠIA TEMA.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: