KAS YRA DVASININKAS?

Sveiki, noriu paklausti, ar ką tik atėjęs į vienuolyną jaunuolis (be kunigų seminarijos) jau laikomas dvasininku?

Saulius Urbonas

Pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną dvasininkas „rūpinasi tikinčiųjų dvasios reikalais (kunigas ir kt.)“ Ši sąvoka labiau taikytina religinių bendruomenių vadovams, kunigams, vienuoliams, o ne pradedantiems savo tarnystės kelią jaunuoliams.

Kaip matome iš apibrėžimo dvasininkas rūpinasi tikinčiųjų dvasios reikalais, o novico ar klieriko atveju yra priešingai, – juo rūpinasi bendruomenė. Jei ieškome tinkamo kreipinio į pašvęstojo gyvenimo kandidatą niekada neapsiriksime vartodami žodį „brolis“.

Tiesa, įstatymai (pvz., Socialinio draudimo, Valstybinės šalpos ir kt.) šią sąvoką gali taikyti ir plačiau, bet nesu kompetetingas plėstis į šią sritį.

Jei klausimo potekstė slypi privalomoje karinėje tarnyboje, tai nesu girdėjęs, kad novicas būtų paimtas į karinę tarnybą, o seminarijų auklėtiniai nuo jos atleidžiami. Asmeniškai laikausi nuomonės, kad norintis būti vienuoliu ar kunigu vaikinas turėtų praeiti karinę tarnybą, kad sutvirtintų savo geras savybes, išmoktų save drausminti, elementarios askezės, ugdytų dorybes, broliškumą, pasiaukojimą. Būnant vienuoliu taip (ir dar griežčiau) teks praleisti visą gyvenimą.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: