KAIP SKIRIAMI VYSKUPAI?

Mane seniai domina klausimas, kaip skiriami vyskupai. Juk nebeda popiežius pirštu į Lietuvos žemėlapį ir sako – šis klebonas bus vyskupas. Kaip suprantu kandidatus pristato tie patys Lietuvos vyskupai. Gal galėtumei plačiau parašyti, kokia yra procedūra? 

Skaitytojas Mindaugas

Verta pastebėti, kad buvo metas, kai vyskupus rinkdavo vietinis sinodas. Ši tvarka išliko Stačiatikių ir Reformuotose Bažnyčiose. Pagaliau renkamas, o ne skiriamas yra Romos vyskupas – popiežius.

Katalikų kanonų teisė reglamentuoja Vyskupų skyrimo tvarką. Bent kartą per tris metus Vyskupų Konferencija, bendrai ir slaptai pasitarusi, sudaro sąrašą kunigų, priklausančių taip pat ir pašvęstojo gyvenimo institutams, kurie būtų tinkami vyskupystei,ir jį persiunčia Apaštalų Sostui.

Tačiau tuo pačiu išlaikoma kiekvieno vyskupo teisę atskirai pateikti Apaštalų Sostui vardus kunigų, kuriuos jis laiko vertais irtinkamais eiti vyskupo pareigas.

Diecezinis vyskupas, manantis, kad jo diecezijai reikalingas augziliaras, pateikia Apaštalų Sostui mažiausiai trijų kunigų, tinkančių šioms pareigoms, sąrašą.

Kiekvieną kartą, skiriant vyskupą popiežiaus legatas (nucijus) asmeniškai surenka ir pateikia Apaštalų Sostui, drauge prijungdamas savo nuomonę, visa, ką pasiūlo provincijos, kuriai priklauso ar prie kurios yra priskirta minima diecezija, Metropolitas ir Sufraganai bei Vyskupų Konferencijos Pirmininkas.

Taip pat nuncijus turi išklausyti kai kuriuos asmenis iš diecezjos konsultorių kolegijos bei katedros kapitulos dėl kandidatūrų į vyskupus.

Vyrauja praktika, kad nuncijus slaptai (apklausos būdu) bei asmeniškai pasiteirauja kitų, tiek diecezinių, tiek vienuolijoms priklausančių, kunigų, o taip pat išmintimi išsiskiriančių pasauliečių nuomonės apie kandidatus į vyskupus. Apklausiamieji po sunkia nuodėme yra įpareigojami neviešinti nieko (klausimų, atsakymų, kandidatūrų ir pan.) iš šio proceso.

Apdoroti visi duomenys yra siunčiami Vyskupų Kongregacijai, kuri ir teikia galutinį variantą popiežiui. Kaip matome – tai ilgas ir kruopštus darbas, kurio metu siekiama nuodugniai išsiaiškinti, ką skirti Apaštalų įpėdiniu.

 

 

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: