KAIP PROFANUOJAMI SAKRAMENTAI. A.JASAITYTĖS DUKROS ATVEJIS.

Čeburiakai mėgsta derinti katalikybę ir pagonybę.

Galite mane laikyti rigoristu ir fanatiku, bet nesuprantu kaip galima taip leisti profanuoti sakramentus. Turiu omenyje „Alfoje“ paskelbtą žinią, kad buvusios manekenės A. Jasaitytės dukrelė Elzė per Kalėdas buvo pakrikštyta katalikų bažnyčioje.

New age būdingos Jasaitytės pažiūros yra viešai žinomos, jos ir R. Čeburiako santuoka vyko pagoniškomis apeigomis, vadovaujant baltų tikėjimo dvasininkams, tad kuo remiantis šių sutuoktinių vaikas buvo krikštyjamas katalikiškai?

Noriu pastebėti, kad kūdikių krikšto sąlyga yra tėvų ir krikštatėvių tikėjimas, nes kūdikis negali tikėti, tad atsakomybę prisiima jo šeima. Katalikų katekizmas sako:

„Kad Krikšto malonė galėtų išsiskleisti, svarbi yra tėvų pagalba. Toks pat ir krikštatėvio bei krikštamotės vaidmuo. Jie turi būti tvirtai tikintys, pajėgūs ir pasirengę pakrikštytajam – kūdikiui ar suaugusiam – padėti žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu. Jų uždavinys yra tikra bažnytinė tarnyba (oficium).“ (KBK 1255)

Kaip bus padedama šiam vaikeliui tikėti galime įsitikinti iš šių Jasaitytės žodžių: „Kuo daugiau žmogus tiki meile gamtai, artimui ir Visatai, tuo geriau.“ Akivaizdu, kad šiame „credo“ nėra vietos trivieniam Dievui ir Jėzui Kristui. Po kūdikio gimimo mama žiniasklaidoje svarstė: „Beje, įdomi Elzės gimimo data – 2010 01 01. Ką pasakytų astrologai?”

Negana to, ruošiamas ir Krikšto sakramento išniekinimas:

„Pakrikštijome dukrą. Pakrikštysime ir pagoniškai, kai ateis tam laikas, jei to norėsime. Gal kažkada susituoksime ir bažnyčioje, nes santuoką galima švęsti ne vieną kartą.“

– porina Jasaitytė.

Kai kažko nesupranta vaiko tėvai – normalu. Jie nori apeigų ir ceremonijų. Tačiau kai kunigai lengva ranka dalija sakramentus – darosi pikta. Suprantama, kad neįmanoma ištirti kiekvieno atvejo, patikrinti kiekvieno tikėjimo žinių, bet čia kalbama apie žinomus žmones Lietuvoje.

Visais atvejais lieka apgailestauti, kad yra tokių kunigų, kurie elgiasi itin neatsakingai. Bažnyčia vėl atsidūrė durniaus vietoje.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: