KADA GIMĖ JĖZUS?

Jėzaus gimimo grota Betliejuje

Daug diskutuojama apie Jėzaus gimimo datą, kurios nustatymui astronominiai, archeologiniai tyrimai sukelia problemų, bet nesuteikia aiškumo.

a) Dauguma variantų, kuomet buvo matomi neįprasti dangaus reiškiniai (apie kurį kalba Naujasis Testamentas) yra užfiksuoti prieš mūsų erą.

b) Be to, neseniai paaiškėjo, kad vienas iš svarbiausių kalėdinio įvykio personažų karalius Erodas mirė antraisiais ar trečiaisiais metais prieš mūsų erą.

Karalius Erodas

Tad aišku, kad 525 metais datuodamas Jėzaus gimimą suklydo popiežiaus archyvaras Dionyzas Mažasis, kuris Kristaus gimimo metus apskaičiavo remdamasis istorinių įvykių chronologija, tačiau jam nebuvo žinomi visi istoriniai šaltiniai.
Vakarų Europos visuomeniniame gyvenime skaičiavimas nuo Kristaus gimimo įsigalėjo VIII – IX a. Konstantinopolyje dėl jo ginčytasi dar ir XIV amžiuje. Štai II a. teologas ir filosofas  šv. Klemensas Aleksandrietis teigė, kad jei ištaisytume kelias aritmetikos klaidas, tai Viešpaties gimimo data būtų 7-ųjų metų „prieš Kristų“ sausio 6-oji diena. Būtent šią dieną nuo 194 m. Rytų krikščionys švęsdavo Epifanijos šventę (išvertus iš graikų kalbos Epiphaneia reiškia „apsireiškimas“). Jos metu iškilmingai būdavo švenčiamas Jėzaus gimimas, krikštas, pirmasis Viešpaties stebuklas Kanoje. Tačiau ilgainiui šie įvykiai buvo atskirti ir nuo V a. pradžios, nepaisant smarkaus Jeruzalės bažnyčios pasipriešinimo, Kalėdos ir Rytuose buvo pradėtos švęsti gruodžio 25 d. Tuo tarpu Vakaruose pirmosios Kalėdų (lotyniškai Natale „gimimas“) mišios gruodžio 25 d. buvo atšvęstos 336 m. Romoje. Tradicija švęsti vidurnakčio mišias atsirado V a., o VII a. popiežius šv. Grigalius Didysis įvedė išvakarių vigiliją, Bernelių ir ryto mišias.
Kaip Viešpaties gimimo dienai buvo parinkta dabartinė data? Romėnų pasaulyje gruodžio 25 d. buvo laikoma Nenugalimosios Saulės, (Natalis Solis invicti), diena. Kiekvienais metais, tą dieną, buvo švenčiama ir Mitros, Saulės dievo, šventė. Iki 274 m. tikėjimas Mitra tapo toks populiarus, kad buvo paskelbtas valstybine religija. Metų pabaigoje Romoje vykdavo ir kitos pagoniškos šventės – gruodžio 17 – 23 d. derlingumo dievo Saturno garbei buvo švenčiamos saturnalijos. Kalėdas vietoje šių švenčių pradėta švęsti po 321 m. imperatoriaus Konstantino įsako. Tuo būdu pagoniškoms šventėms (išlaikant jų datą, bet pakeičiant apeigas ir prasmę) buvo suteiktas kitas krikščioniškas turinys.

Tačiau šiuolaikiniai mokslininkai nerimsta bandydami išskaičiuoti tikslią Jėzaus gimimo datą. Pateikiamos kelios versijos:

Bazelio matematikas Alfred Lohr ir Insbruko astronomas Konradin Ferrari d’Occhieppo prieš kelis metus išleido studija, kurioje sutelkė astronomijos, matematikos ir senovės istorijos šaltinius. Mokslininko skaičiavimais Jėzus turėjęs gimti sausio 6 d.

Pagal Keplerio stebėjimus apie Jupiterio ir Saturno konjunkciją, tai 7-ais metais pr. m. e. Saturnas suartėjo su Jupiteriu 3 kartus. Tada galimos trys Jėzaus Kristaus gimimo datos: gegužės 29 d., spalio 3 d. ar gruodžio 4 d. Nustatyti yra sunku, nes nežinome, kurią konjunkciją užfiksavo Mato evangelijoje minimi trys išminčiai (astronomai) iš Rytų šalies (Babilono). Be to, kai jie atvyko į Betliejų jau turėjo matyti kitą planetų suartėjimą.

Australų mokslininkas Dave Reneke panaudojo kompiuterinę programą, pagal įvestas dangaus kūnų koordinates galinčią nufotografuoti, kaip dangus atrodė maždaug prieš 2000 metų. Pasirodo, ryški šviesa iš tiesų švietė virš Šventosios Žemės. Tačiau mokslininkai tikina, kad tai buvo ne žvaigždė, o Veneros ir Jupiterio staigus persidengimas. Ši šviesa atsirado ne gruodžio 25 d., o birželio 17, antrais metais pr. Kr.

Kaip matome galimos įvairios faktų interpretacijos, juolab evangelijos tyli apie Viešpaties gimimo datą. Tačiau krikščionys per Kalėdas švenčia ne Jėzaus Kristaus gimimo dieną, o įvykį, kai Dievo Sūnus šiame pasaulyje pasirodė žmogaus veidu. Tad priglundame prie slėpinio, kuris viršija datas bei istoriją ir mus prakalbina amžinybės matmeniu.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: