JONO PAULIAUS II DIRŽAS

Viena jauna „Facebook“ vartotoja negali atsitokėti perskaičiusi straipsnį apie Jono Pauliaus II asketinį gyvenimą. Suprantu, kad, po šios publikacijos, plaukai ant galvos pasišiaušė ne vienam katalikui, ką kalbėti apie kitų konfesijų išpažinėjus, tuo labiau – netikinčiuosius.

Tad Jonas Paulius II plakėsi diržu, miegojo ant žemės, pasninkavo. Kiek žinau kas vakarą atlikdavo išpažintį, melsdavosi po kelias valandas per dieną. Toks buvo jo asmeninis santykis su Dievu, tiksliau – to santykio išraiška. Nežinosime kokie buvo tokio elgesio motyvai. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į keletą aspektų.

Nors Jonas Paulius II pasižymėjo pranašišku žvilgsniu į pasaulį, tačiau nedera pamiršti, kad jis buvo savo epochos ir laikmečio žmogus. Tuo noriu pasakyti, kad jo dvasingumas, pasaulėžiūra formavosi XX a. pirmoje pusėje, kai mortificatio corpora, „kūno marinimas“ buvo katalikybėje smarkiai paplitęs reiškinys. Pačios įvairiausios asketinės praktikos buvo įprastos vienuolynuose, o per juos pasiekdavo kunigiją ir pasauliečius. Karolis Vojtyla buvo jaunas, pilnatviško dvasinio gyvenimo siekiantis katalikas, tad normalu, jog saviplaka atsirado jo pratybose. Ne paskutinį vaidmenį suvaidino ir pirmasis jo dvasinis vadovas, beje, pasaulietis, Jan Tyranowski, kuris ypatingą dėmesį skyrė kančios mistikai.

Tad saviplaka Jonui Pauliui II buvo įprasta praktika. Ji vienijo jį su plakamu Jėzumi. Tokia praktika gali mums atrodyti nepriimtina, bet popiežiui ji padėdavo suartėti su kenčiančiu Kristumi, tarsi tapatintis su juo.

Taip pat vertėtų pastebėti, kad Jonas Paulius II būdavo puikiai nusiteikęs, spinduliuodavo džiaugsmą ir ramybę. Tokios asketinės pratybos jo gyvenime nešė gerus vaisius. Be to, jis niekada nėra raginęs taip elgtis katalikus.

Todėl asketinės pratybos neturi būti visuotinės, o pagal dvasinio vadovo rekomendacijas taikomos kiekvienam asmeniškai. Vis dėlto didžiausia askezė yra pakelti tuos gyvenimo sunkumus, kurie mus ištinka kasdienybėje ir nepamiršti, kad krikščioniškas gyvenimas nėra patogus.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: