JONAS PAULIUS II IR LIETUVA: TIK FAKTAI

Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje. 1993 m. Kaunas.

1978 m. – pirmasis pasveikinimas lietuviškai pontifikato inauguracijoje.

1979 m. – Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos aplankymas Romoje.

1984 m. – Šv. Kazimiero mirties 400 m. jubiliejaus minėjimas Vatikane.

1987 m. – apaštališkasis laiškas Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus proga, šio jubiliejaus šventimas ir arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacija Romoje.

1988 m. – Kaišiadorių vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimas kardinolu.

1990 m. – antrasis Lietuvių šv. Kazimiero kolegijos aplankymas Romoje.

1991 m. – Šv. Sosto ir Lietuvos Respublikos niekuomet nenutrūkusių diplomatinių ryšių atnaujinimas, Vilniaus ir Kauno bažnytinių provincijų įkūrimas, susitikimas su lietuvių maldininkais Lomžoje (Lenkija).

1993 m. – Lietuvos vyskupų vizitas „ad limina apostolorum“ ir apaštališkoji kelionė į Lietuvą.

1994 m. – Romos Koliziejuje eidamas Kryžiaus kelią Šventasis Tėvas iš viso pasaulio suvažiavusiems maldininkams Kryžių kalną pavadino „lietuvių Koliziejumi“.

1995 m. – teletiltas „Kryžių kalnas–Loretas“ (Italijoje) su Lietuvos jaunimu.

1997 m. – Šiaulių vyskupijos įkūrimas.

1999 m. – Lietuvos vyskupų vizitas „ad limina apostolorum“.

2000 m. – Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos tarpvalstybinių sutarčių pasirašymas.

2001 m. – Vilniaus arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio paskyrimas kardinolu.

 

 

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: