APIE MEILĘ

Vieną dieną sūnus paklausė: “Tėti, ar bėgsi su manim kartu maratoną?”