HELOVINAS IR ŠVENČIŲ ALTERNATYVOS

Nūdienos visuomenėje krikščioniškos šventės susiduria su rimtu prasminiu iššūkiu. Viena vertus, jas paglemžia verslininkai ir prekybininkai (Kalėdos), kita vertus, jos paprasčiausiai ignoruojamos, nes pinigų iš jų „neišspausi“ (Sekminės). Tiesa, globalios popkultūros sąlygomis formuojasi „naujos“ šventės (šv. Valentino diena, Helovinas), kurios yra įleidusi šaknis anglosaksų kultūrinėje tradicijoje ir dėl savo tinkamumo komercijai sparčiai plinta po pasaulį. Dėl jų žaismingo, dinamiško,  emocionalaus turinio jos mielai, ypač jaunimo, yra švenčiamos.

Todėl tokių iššūkių akivaizdoje krikščionys atsiduriatam tikroje kryžkelėje. Lengviausias kelias smerkti, atsitraukti, viską apibrėžti sąvoka „pasaulis“, kurio padorus krikščionis turi šalintis. Kitas kelias – pasitikti iššūkius, ieškoti atsvaros, siūlyti alternatyvas, kurti naujas prasmes. Jėzus Kristus tokią nuostatą yra apibūdinęs palygiimu apie šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. (Mt 13, 52)

Žinoma, kad tai nelengva, nes visada egzistuoja rizikos veiksnys. Tačiau, kad rizika pasiteisina patvirtina ir faktai. Štai spalio 7 d. Kauno Rotušėje miesto meras Andrius Kupčinskas įteikė šiemetinius aktyviausio ir geriausio Kauno jaunimo apdovanojimus. Tarp apdovanotojų ir jaunimo renginio nugalėtoju mieste išrinktas 2010 m. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro renginys – Valentino diena KITAIP „Jei gali, meilės duok“. Šio centro darbuotojai Linai Žadvydaitei, kilo mintis Valentino dieną švęsti kitaip nei siūlo žiniasklaidos priemonės ir prekybininkai. Renginys sutraukė gerą būrį jaunų žmonių, kurie pajuto šventės atmosferą ir tuo pačiu galėjo patirti, kad evangelinės vertybės nėra svetimos paprasčiausiam žmogiškumui.

Artėjantis Helovinas daugybei krikščionių visame pasaulyje yra tikras galvos skausmas. Viena vertus, Helovino tradicijos pašiepia mirtį, išviešina mumyse tūnančius „demonus“ ir baimes, leidžia išgyventi persikūnijimo džiaugsmą, kas savaime nėra blogai. Taip pat ši šventė atrodo iškelianti gaivalus, smarkiai susijusi su pagonybe, akinanti okultizmui ir magijai. Modernaus satanizmo ideologas Anthonas Shandoras LaVeyus savo „Šėtono biblijoje“ Heloviną vadina pagrindine satanistų švente.

Helovino populiarumas visame pasaulyje auga kasmet. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje šventimo mastais ji nusileidžia tik Kalėdoms ir Velykoms. Katalikams papildomų keblumų atsiranda, nes Helovino data sutampa su Visų Šventųjų iškilme. Be to, kraštuose kaip Lietuva tuo metu prisimenami išėjusieji anapusybėn, kas stipriai disonuoja su Helovino šėlsmu.

Tačiau inovatyvūs žmonės ir čia nenuleidžia rankų. Štai Damianas Stayne, katalikiškos bendruomenės  “Cor et Lumen Christi” steigėjas, kviečia spalio 31 d. švęsti Šviesos naktį. Jis siūlo organizuoti naktinius budėjimus bažnyčiose prie Švenčiausiojo Sakramento, vaikus perrengti žymių šventųjų rūbais, ant palangių padėti uždegtus žibintus, kad praeiviai žinotų, kad čia gyvena Kristaus pasekėjai.

„Per Visų Šventųjų iškilmę katalikai švenčia Dievo šlovės apsireiškimą Jo šventuosiuose, šviesos pergalę prieš tamsą Dievo šventųjų gyvenimuose. Jėzus save vadino “pasaulio šviesa”. Šventieji gyveno, kaip šviesa, ir tapo savo kartos švyturiais. Kiekvienas žmogus yra Jėzaus kviečiamas gyventi šiuo pašaukimu būti pasaulio šviesa kitiems.”– savo idėjos esmę apibūdina jos sumanytojas.

Kol kas Lietuvoje Helovinas įsitvirtina palengva ir didelių galimybių tapti visaliaudine švente nematyti. Jis švenčiamas klubuose, televizijose ir tarp pramogų pasaulio žmonių. Šalyje dar stiprios Užgavėnių, kurios turi nemenkų sąsajų su Helovinu, tradicijos. Tačiau jei pastarosios netaps labiau komercinėmis, atitolusiomis nuo etnografijos, jei naujose kartose įsivyraus mirties slėpimo įprotis, tuomet Helovinas gali įsikomponuoti ir mūsų švenčių sąraše. Pagaliau popkultūros užaugintoms kartoms jis bus natūralus dalykas. Tad alternatyvų ieškojimas, drąsa, inovatyvumas yra neišvengiamas  nūdienos krikščionybės bruožas.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: