GYVASIS DIEVAS

Ką reiškia išsireiškimas „gyvasis Dievas”?

Skaitytojas E.B.

Daugybėje Šventojo Rašto vietų Dievas yra vadinamas “gyvuoju”. Tad tai ne teologų ar gražbyliautojų sukurtas, bet biblinėje terpėje užgimęs terminas.

Žmonėse dažnai apie Dievą yra paplitę klaidingi įsivaizdavimai. Pavyzdžiui, kad jis yra mirusių pasaulio valdovas, kad, jei jis egzistuoja, tai jis esąs kažkokia jėga, energija, likimas. Tokiu atveju jam paliekamas statisto, abejingojo, tolimos žmogui esybės vaidmuo.

Kai sakoma gyvasis Dievas turima omenyje, kad jis yra gyvybės reiškinio Visatoje pradžia ir ištakos. Taip pat gyvasis Dievas reiškia, kad jis yra gyvų, o ne mirusių žmonių Viešpats, kad jis yra aktyvus ir veikiantis čia ir dabar, konkretaus žmogaus gyvenime ir žmonių istorijoje. Jis nėra nebyli dievybė sustingusi religinių profesionalų sistemose ar aptarnaujama apeigomis, o asmuo, kuris yra gyvastingas ir veiksmingas.

Pagaliau Dievo gyvybė visu intensyvumu apsireiškė Jėzaus Kristaus prisikėlimo metu, kai jo nukryžiavimu ir mirtimi niekas neužsibaigė.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: