DIEVAS MINIOJE

KRISTAUS KRIKŠTO ŠVENTĖS EVANGELIJA

Jėzus ateina pas Joną Krikštytoją kaip vienas iš daugelio jo amžininkų ir tautiečių. Nors Jėzui nereikia apsivalymo, apsiplovimo ritualo, nes jis pats yra Tyrasis.
Tačiau šis tyrumas ir nekaltumas jo neizoliuoja, jis ne tas, kuris pasislėptų gražiame idealų pasaulyje, kad iš jo perspektyvų žvelgtų į ieškojimuose ir paklydimuose besikapanojančius žmones.
Jis slepiasi minioje, jos šurmulyje, kad pasidalintų su savo žmonėmis viskuo, ką šie išgyvena. Jis brenda į vandenį, pirmapradžio chaoso simbolį, kad būtų tikras Žmogaus Sūnus, o išniręs išgirsta Tėvo balsą, patvirtinantį, kad jis mylimasis Sūnus.
Savo krikštu jis nubrėžia krikščioniškos gyvensenos kontūrus: būti vienu iš šio pasaulio vaikų, gyvenimo vyksmo veikėju, gebančiu iš daugiabalsio triukšmo išskirti susižavėjusi mumis Balsą.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: