APREIŠKIMAI, REGĖJIMAI IR ŠILUVA

Šiluvoje vyksta Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejaus šventimas, tai, be abejo, svarbiausias Katalikų Bažnyčios Lietuvoje įvykis šiais metais.…