BOLIVIJOS PREZIDENTAS POPIEŽIUI PRANCIŠKUI PADOVANOJO „KOMUNISTŲ KRYŽIŲ“

Vatikano televizijos centro nufilmuotame ir visą pasaulį apskriejusiame siužete matosi kurioziška situacija, kai kairysis Bolivijos prezidentas Evo Moralesas, ketvirtadienį dovanoja popiežiui Pranciškui „komunistų Nukryžiuotąjį” (nukryžiuotą ant kūjo ir pjautuvo Kristų), o popiežius reaguoja kažką tardamas ir purtydamas galvą.

Žurnalistai jau iššifravo, kad popiežius sako ispaniškai „No está bien eso“ („Tai negerai“).

Moraleso dovana sukėlė pasaulyje prieštaringas reakcijas, kurių dauguma kaltino Bolivijos prezidentą bandymu politizuoti popiežiaus vizitą. Moralesas vadovauja Bolivijos judėjimo už socializmą partijai, o jo adminstracija įgyvendina kairiąją politiką šalyje. Nuo atėjimo į valdžią 2006 metais, Moralesas dažnai ginčydavosi su Bolivijos vyskupais.

Atvykęs į Bolivijos sostinę La Pasą, popiežius Pranciškus padarė mandagumo vizitą Moralesui į Vyriausybės rūmus. Kaip įprasta tokių susitikimų metu, oficialūs asmenys keičiasi dovanomis. Popiežius Pranciškus padovanojo Bolivijos prezidentui Marijos ikoną „Salus Populus Romani”, kuri laikoma Romos vyskupo globėja.

Kryžiaus, kūjo ir pjautuvo kombinaciją 1970 m. sukūrė kun. Luisas Espinalis, ispanų jėzuitas, misionierius Bolivijoje, kuris 1980 metais, valdant Bolivijos diktatūrai, buvo pagrobtas ir vėliau jo kūnas rastas suvarpytas kulkų. Tėvas Espinalis buvo menininkas, žurnalistas, kuris pasisakė už žmogaus teises ir demokratiją, jo veikla taip ir liko nesutarimų šaltinis Bolivijoje.

Luis Espinal

Šventojo Sosto spaudos salės direktorius, t. Federico Lombardi komentuodamas situacija pažymėjo, kad vaizdo įraše trūksta garso aiškumo, todėl beveik neįmanoma suprasti popiežiaus replikos.

Jis taip pat teigė, kad kun. Espinalio, kuris buvo „labai kūrybingas menininkas”, veikla (kaip ir jo kūrinys) nebuvo persunkta marksistinės ideologijos, bet išreiškė dialogo tarp komunizmo ir Bažnyčios viltį, ir pridūrė, kad popiežiaus Pranciškaus pastaba tikėtina reiškė „nesupratau”, o ne „negerai“.

Kaip kiti žmonės interpretuoja kūrinį arba naudoja jį šiandien, jau kitas klausimas, – teigė popiežiaus atstovas.

„Žinoma, kad šis kryžius nebus padėtas bažnyčioje”, – sakė jis.„Nukryžiuotasis, – pridūrė jis, – tuo metu kai buvo padarytas, išraiškė tėvo Espinalio gyvenimo nuotaikas.”

Paklaustas apie asmeninę reakciją į kūrinį, F. Lombardi sakė, kad jis bandė suprasti kūrinio kilmę ir tai, ką Espinalis bandė juo pasakyti.

Pakeliui į Bolivijos prezidento rezidenciją popiežius stabtelėjo prie Espinalio nužudymo vietos ir ją palaimino. Šventojo Sosto spaudos salės direktorius pažymėjo, kad nėra jokių žingsnių, kurie būtų padaryti skelbiant Espinalį palaimintuoju.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: