BAIMĖ ATSIVERSTI

ŠV. PAULIAUS ATSIVERTIMO ŠVENTĖS SKAITINYS

Kiekvienas esame girdėję istorijas apie blogus vaikinus, kurie įsimyli į tvarkingas bei doras merginas. Įsimylėjęs į tokią merginą padauža pasikeičia, bičiuliai jo nebepažįsta. Pasaulis jam tampa kitoks. Vaikinas atsivertė.
Kas gi yra tas atsivertimas? Originaliame (graikiškajame) evangelijų tekste kalbant apie atsivertimą vartojamas žodis metanoia. Jis pirmiausia reiškia žmogaus mąstysenos pasikeitimą, visos jo būtybės atsigręžimą į tikslą. Tad jo kasdienio elgesio pokyčiai, gyvensenos permainos tėra natūralus vidinio lūžio, kurį žmogus išgyvena susitikęs jį pranokstantį Slėpinį, padarinys.
Jodamas link Damasko religinis fanatikas Saulius sutiko šį Slėpinį. Ir tapo šventuoju Pauliumi. Vėliau jis savo laiške Efezo krikščionių bendruomenei parašys apie atsivertimą: „privalu […] atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje, apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume“ (Ef 4, 22–24). Atsivertimas apima mūsų požiūrio į Dievą, save ir kitus atnaujinimą. Štai kodėl atsiversti, visu pirma reiškia aptikti tikėjimo jėgą. Tikėjimą Slėpiniu, kuris keičia gyvenimą, ir atveria jį neįtikėtinu naujumu. 
Ar ne todėl bijoma atsiversti?

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: