ATSAKYMAI Į 101 KLAUSIMĄ APIE JĖZŲ

Gavėnia puikus laikas praleisti prie knygos, kuri padėtų pasigilinti į krikščionybės fenomeną. Krikščionybės esmė nėra pasninkas ar švęstas vanduo, bet Jėzaus asmuo. Deja, visuomenėje ir viešojoje erdvėje plintant Zeitgeist sukirpimo požiūrui, dar aktualiau tampa pažinti Kristų, ypač išsiaiškinti istorinius, su juo susijusius, klausimus. Jėzuito kunigo Michael L. Cook knyga Atsakymai į 101 klausimą apie Jėzų yra būtent toks bandymas. 
Šioje nedidelėje knygelėje autorius stengiasi gvildenti pačius įvairiausius klausimus, kurie natūraliai kyla nūdienos žmgui menkai susipažinusiam su krikščionybės žinia. Ar pasakojimai apie Jėzaus prasidėjimą ir gimimą – tiesa? Ar Jėzus turėjo brolių ir seserų? Kada Jis sužinojo esąs Dievo Sūnus? Ar Jėzus kartais buvo linksmas ir kartais mėgdavo pajuokauti? Ar Dievas tikrai norėjo, kad Jėzus mirtų taip baisiai ir būdamas toks jaunas? Tai tik menka dalis klausimų, kuriuos Michael L. Cook stengiasi aptarti savo knygoje. Jo atsakymai glausti, nekategoriški, neperkrauti enciklopedinėmis žiniomis, bet labiau polemizuojantys su skeptišku ir kritišku šiuolaikinio žmogaus protu. Be to, autorius nekalba iš visažinio pozicijos, netriuškina savo skaitytojo turimomis žiniomis, bet kalba argumentais, o atsakymai net nedvelkia apibrėžimais ar formulėmis.
Suprantama, kad knyga nėra skirta krimtusiems teologiją ar religingai išprususiems skaitytojams, bet smalsiam, ieškančiam, norinčiam pažinti Jėzų Kristų žmogui. Jo čia laukia neakivaizdi diskusija ir neramios minutės, bandant suvokti asmenybę iš Nazareto miestelio, padėjusio pamatus visai civilizacijai.

ANOTACIJA

Knygoje kristologijos atžvilgiu nagrinėjama Jėzaus Kristaus gyvenimo istorija keturiais tarpusavyje susijusiais, neatskiriamais vienas nuo kito ir būtinais aspektais: istorinis Jėzus, mirtis ant kryžiaus, prisikėlimas ir įsikūnijimas. Po įžanginės dalies (šaltiniai ir jų interpretavimas) ir istorijos srities klausimų (Jėzaus gyvenimas ir veikla) pereinama prie teologijos tematikos (Jėzaus samprata anstyvojoje Bažnyčioje ir jos sklaida tikėjimo išpažinimo formulėse bei Bažnyčios susirinkimų nutarimuose). Pabaigoje aptariama Jėzaus reikšmė šiandien.

DUOMENYS

Autorius: Michael L. Cook SJ
Vertėjas: Rita Foley  

Apimtis – 176 p.
Formatas – 12,6 x 19,8 cm

Leidimo metai: 2008
Kodas: ISBN 978-9955-29-061-2
Kaina: 20.70 Lt.

LeidyklaKATALIKŲ PASAULIO LEIDINIAI

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: