JONAS PAULIUS II – ŽMOGUS, IŠMOKĘS TAUTAS NEBIJOTI

Romos popiežius, Katalikų Bažnyčios galva, Romos vyskupas, Jėzaus Kristaus vikaras, apaštalų kunigaikščio įpėdinis, Visuotinės Bažnyčios pontifikas, Vakarų patriarchas, Italijos primas, Romos bažnytinės provincijos arkivyskupas ir metropolitas, aukščiausias Vatikano Miesto Valstybės valdovas, Dievo tarnų tarnas.…

1 2 3 8