AR PRIEŠ SANTUOKĄ BŪTINAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS?

Norėčiau Jūsų paklausti, kaip turėčiau atsakyti į dešimties metų vaiko klausimą: ar būtina priimti Sutvirtinimo Sakramentą, norint, kad ateityje būtų suteiktas Santuokos Sakramentas?

Ingrida

Pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę (CIC) santuoka sudaroma tarp pakrikštytųjų. Tad esminė sąlyga sudaryti katalikišką santuoką yra Krikštas. Tarp CIC minimų kliūčių sudaryti santuoką Sutvirtinimo sakramento nepriėmimas nėra nurodytas.

Paplitęs įsitikinimas, kad Sutvirtinimo sakramentas yra būtinas prieš sudarant santuoką, kyla iš CIC skyriaus, kuris reglamentuoja pasirengimą jungtuvėms:

Katalikai, kurie dar nebūtų gavę sutvirtinimo sakramento, jeigu tik yra tokia galimybė be didelio nepatogumo, jį tepriima iki santuokos sudarymo (Kan. 1065 – §1.)

Jei žmogus nori visavertiškai ir sąmoningai priimti Santuokos sakramentą, išvengti papildomų nepatogumų, tuomet geriau būti sutvirtintam. Tai ne sąlyga, bet tam tikra taisyklė.

Tokios teisinės reikalo aplinkybės, tačiau neaišku, kodėl tai turėtų rūpėti dešimties metų vaikui, juk Sutvirtinimo sakramentas pagal Vakarų krikščionių tradiciją priimamas paauglystėje. Sutvirtinimo sakramento būtinybę vertėtų pagrįsti tuo, kad jis padeda žmogui labiau suartėti su Dievu, pažinti Jį, sutvirtina valią ir tikėjimą. Čia lieka pasitelkti vaizduotę ir kūrybiškumą, paaiškinant simboliais septynių Šventosios Dvasios dovanų veikimą.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: