AR POPIEŽIUS SIMPATIZUOJA TRADICIONALISTAMS?

Ką parodo, kad pirmą kartą po 40 m. pertraukos šv. Petro bazilikoje buvo aukotos mišios pagal senąjį ritualą? Ar tik tai, kad Popiežius simpatizuoja tradicionalistams? Bet juk jis buvo vienas iš pagrindinių Vatikano II Susirinkimo teologų?

Simonas

Prieš du metus Benediktas XVI leido Mišių auką švęsti pagal Jono XXIII 1962 m. paskelbto ir niekada neatšaukto Romos mišiolo variantą kaip Bažnyčios liturgijos ypatingąją formą. Tai reiškia, kad Mišios gali būti švenčiamos ir taip, kaip tai buvo daroma prieš liturginę reformą, kurią Benediktas XVI apibūdino tokiais žodžiais:

Naujesniaisiais laikais Vatikano II Susirinkimas išreiškė troškimą vėl atnaujinti prideramą dėmesingumą bei pagarbą kultui bei pritaikyti jį prie mūsų laikų poreikių. Tokio troškimo akinamas, mūsų pirmtakas popiežius Paulius VI 1970 m. patvirtino lotyniškajai Bažnyčiai skirtas reformuotas ir iš dalies atnaujintas liturgines knygas; visame pasaulyje jos buvo išverstos į daugelio tautų kalbas ir noriai priimtos vyskupų bei tikinčiųjų.

Kitaip tariant, popiežiaus Pauliaus VI laikais Mišios buvo pradėtos švęsti nacionaline kalba, paprasčiau, labiau prisitaikant prie vietos papročių ir kultūros, taip, kaip švenčiamos dabar.

Greitai prasidės konsultacijos tarp Vatikano ir Pijaus X brolijos (tradicionalistų) dėl  susivienijimo. Ta proga šv. Petro bazilikoje ir buvo aukotos mišios pagal senąjį ritualą, kurį ir tepripažįsta tradicionalistai.

Šiuo atveju popiežius trokšta tik vienybės, tai nereiškia nusigręžimo nuo Pauliaus VI liturginės reformos, nors, kai kurie katalikai (jų yra ir Lietuvoje) puoselėja restauracines nuotaikas.

Senasis ritualas yra vienas iš teisėtų katalikiškos liturgijos ritualų. Juk, pavyzdžui, vienybę su Roma atkūrę tradicionalistai anglikonai Mišių auką švęs pagal anglikonų ritualą.

Kuo daugiau įvairovės, tuo gražesnė Bažnyčia.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: