AR NEKATALIKĖ GALI BŪTI KRIKŠTAMOTĖ?

Krikštatėviai - tik katalikai

Ar vaiko – krikštijamo kataliku – krikštamote gali būti pravoslavų tikėjimo? Girdėjau, lyg ir ne, nebent krikšto liudininke. ar tai tiesa?

Darius

Pagal Katalikų Bažnyčios teisę būtina, kad asmuo, norintis tapti krikštatėviu, būtų katalikas, jau priėmęs sutvirtinimą bei Pirmąją komuniją gyvenantis pagal tikėjimą. Tačiau apie nekatalikus sakoma:

Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto liudytoju drauge su krikštatėviu kataliku. (Kan 874, § 2)

Tai reiškia, jei šalia nekataliko liudytojo yra vienas katalikas krikštatėvis ar krikštamotė – pakanka. Nors jis apeigose dalyvaus kitaip, bet savo rūpesčiu ir meile krikštijamam žmogui gali būti kaip tikras krikštatėvis ar krikštamotė.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: