APIE HOMOSEKSUALIUS IR KITOKIUS KAPELIONUS

Saulius Kasmauskas
Saulius Kasmauskas

Šeštadienio “Lietuvos ryte” (tradiciškai būtent šeštadienį, šiame dienraštyje pasirodo rašiniai apie Bažnyčios “kriminalus”) pasirodė majoro Sauliaus Kasmausko paskyrimo Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu istorija.

Straipsnio esmė – prieš porą mėnesių „Lietuvos rytui“ atskleidė, kad vyriausiasis kapelionas pulkininkas Juozas Gražulis (parlamentaro Petro Gražulio brolis) daug metų girtauja, jis neteko savo posto. Beje, jei “komsomolkė” nebūtų pasistengusi, manau būtų jis to posto ir taip netekęs.

Pasirodo dėl naujo paskyrimo užvirė aistros. Žurnalistė Laima Lavastė praneša, kad kovo 29 dieną Tauragėje įvyko keturiolikos kapelionų susirinkimas, kuriame vyskupas E. Bartulis perskaitė dekretą dėl naujojo vyriausiojo kapeliono paskyrimo.

Lavastė rašo:
“Dekretą palydėjo skysti plojimai. Po nejaukios pauzės pasigirdo: „Viskas aišku, važiuojam namo“. Bet kapelionai neišsiskirstė. Atvirkščiai – pirmą kartą ordinariato istorijoje užvirė karšta kova prieš vyskupo sprendimą”.

Žinau, kad pasauliečiai tokiuose susirinkimuose nedalyvauja. Reiškia Lavastei informacija buvo nutekinta iš kapelionų tarpo.

Kas nutekino? Pradžioje minimi abstraktūs “karo kapelionai”, paskui pasirodo Karinių oro pajėgų kapeliono Virginijaus Veilento pavardė, o vėliau figūruoja Marijampolės bataliono kapelionas E.Baniulis, dar vėliau Arnoldas Valkauskas.

E.Baniulio nepažįstu, o Veilentas ir Valkauskas labai šviesūs kunigai.

Iš straipsnio sunkiai sekasi susidaryti vaizdą, kuo neįtinka Kasmauskas. Juokingas argumentas, kad Gražulį girdė. Rašoma, kad 2005 metais buvo atliktas tarnybinis patikrinimas dėl S.Kasmausko netinkamumo tarnybai. Kas buvo pretekstas šiam patikrinimui, Lavastė neįvardina.

Užtat daug užuominų.

“Su juo į misiją Afganistane atsisakė vykti ir bataliono vadai, ir kariai.”

“Mums bataliono vadas yra prasitaręs: „Turbūt negerbiate kariuomenės, jei skiriate į postus kitos seksualinės pakraipos žmones“, – tėškė vienas kapelionų.”

Tiesiai niekur nesakoma, kad Kasmauskas homoseksualus.

Yra dar užuominų:

“Egzistuoja kažkoks tinklas.” (Karinių oro pajėgų kapelionas Virginijus Veilentas)

“Kapelionatą yra apraizgęs tinklas, apie kurį visi nutuokiame.”

Nesakoma tiesiai, kad tas tinklas – homoseksualūs kunigai, kurie tampriai tarpusavyje bendradarbiauja ir daro karjeras bažnytinėse struktūrose. Vieša paslaptis, kad tarp jų ir celibato besilaikančių kunigų tvyro didelė įtampa.

Nerašoma, nes tai neparanku “Lietuvos rytui”, nes jie  – už toleranciją. Kaip blogybe vadinti homoseksualumą? Kaip pateisinti tuos “celibatininkus”, kai celibatas laikomas atgyvena? Ateis laikas šis dienraštis lies krokodilo ašaras dėl to, kad Katalikų Bažnyčia persekioja homoseksualius kunigus.

L. Lavastė
L. Lavastė

Čia paaiškėja šio rašinio ydingumas. Juk jo autorės plunksnai priklauso odiozinis straipsnis 2003 m. birželio 23 d. „Kunigų nuodėmės – už tylos ir melo sienų. „Lietuvos rytas“ atskleidžia Bažnyčios slepiamą jos tarnų gyvenimo pusę“, daugybė nekompetetingų pasisakymų apie Bažnyčią. Ir šiame straipsnyje ištisos pastraipos atrodo taip lyg Lavastė sėdėtų kunigų susirinkime ir stenografuotų. Gal anie trys kapelionai pateikė garso įrašą?

Va, šioje vietoje ir lieku kažko nesupratęs. Gerbiu anuos kunigus už drąsą ir tiesumą. BET. Nesuprantu kodėl jie pasirinko “Lietuvos rytą” ir Laimą Lavastę?

Kaip katalikų žiniasklaidininkas jaučiuosi nesmagiai. Viena vertus, mes (katalikų žiniasklaidininkai) net šviesiausiems kunigams neatrodome patikimi ir savi. Juk medžiaga nebuvo pasiūlyta kokiam nors katalikų žurnalistui (bent jau aš to negirdėjau). Kita vertus, ar taip yra ne todėl, kad katalikų žiniasklaida neiškelia jokių bažnytinio gyvenimo skaudulių, yra kažkokia bedantė ir moralistinė? Juk blogybės, – tai “bulvarinės”, “geltonosios”, bet ne “moralios” spaudos prerogatyva… Dėl tokio požiūrio ir aš jaučiuos atsakingas. Juk Evangelijoje skaitome, kad be genėjimo vynmedis nebus vaisingas.

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: