ANGELĖ JOKNYTĖ – “TAVO ARTUME”

Bet kuris dainų autorės ir atlikėjos Angelės Joknytės naujas darbas yra įvykis mūsų krikščioniškos muzikos padangėje. Pirmiausia – A. Joknytė yra šio žanro Lietuvoje klasikė, jos kūriniai sudaro krikščioniškos muzikos aukso fondą. Be to, Angelė ne iš tų atlikėjų, kurie savo kūrinius skubėtų atiduoti publikos teismui, bet ilgai juos brandina kūrybos vynmaišiuose.

Tad po 8 metų pertraukos pasirodęs naujų jos kūrinių albumas „Tavo artume“ yra labai lauktas visų Angelės talento gerbėjų. Kiekvienas albumo akordas ir teksto žodis yra nugludintas ir savo vietoje. Čia nieko nėra atiduota atsitiktinumui. Negana to, albumą galėtume pavadinti gerąja prasme „bažnytiniu“ (ne vien todėl, kad albumas skirtas Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios, kurioje dažnai ir gieda A. Joknytė, 100 m. jubiliejui.), nes jame girdime šlovinimo, meditatyvinės ir iš kontempliatyvios patirties gimusias giesmes.

Angelės Joknytės kūrybai yra būdingas skaidrumas ir vilties prošvaistė. Visi šie dalykai atpažįstami ir naujajame darbe. Neveltui ant albumo viršelio matome kalnuose prisiglaudusį vienuolyną. Erdvė „Tavo artume“ – skiriamasis bruožas. Ji jaučiama muzikoj, tekstuose, visoje albumo atmosferoje.

Šis albumas – tai bandymas gyvenimo su Dievu patirtį įženklinti muzikos kalba. Tai pasakojimas apie tikėjimo kelionę, piligrimystę, kurią atlieka dievoieškos apimta siela. Prieš klausytojo akiračius atsiveria visas šis kelias, su visais jo posūkiais, nuovargiais ir stabtelėjimais, skubra ir lūkesčiais. Čia galime rasti kūrinių, kurių aprėptis siekia nuo šlovinimo patetikos iki tamsiosios nakties, nuo sužeistos dvasios dejonės iki išgydytos širdies krykštavimo, nuo stovėjimo prie Nukryžiuotojo šono iki Prisikėlimo džiūgavimo. Viskas, kas patiriama sutikus pasilikti Dievo artumoje, sutikus trokšti.

1. Kristui Karaliui
2. Ačiū Tau
3. Šlovinkit Dievą
4. Būt su Tavim
5. Pabusk, mano siela
6. Orante
7. Trumpa malda
8. Viešpats – mano šviesa
9. Ateikit prie vandens
10. Ištikimoji Meilė
11. Dėkokite Viešpačiui, Aleliuja!
12. Būk pašlovintas
13. Į Tave
14. Dievo Avinėli
15. Gailestingumui
16. Tamsiąją naktį (Šv. Kryžiaus Jonas)

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: