„DIEVO GALYBĖ IR IŠMINTIS“

DIEVO GALYBĖ IR IŠMINTIS. Brolis Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus – pirmasis Šv. Jono bendruomenės kunigas lietuvis. Šv. Jono brolių ir seserų iniciatyva šioje knygelėje surinktas pirmasis jaunojo pamokslininko „medus“ – dar Prancūzijoje rašytas Kryžiaus kelio apmąstymas. Kad jį skaitant būtų nuosekliau išgyvenami Didžiojo tridienio slėpiniai, įžangoje pateikiamas Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės pamaldų pamokslas, o pabaigoje – Didžiojo penktadienio Kančios pamaldų ir Prisikėlimo dienos pamokslai, pastaraisiais metais sakyti Vilniuje, Išganytojo bažnyčioje.

Kiekvieno iš mūsų širdyje yra Gyvybės Medis, tik dažnai mes jo nepažįstame, neatpažįstame, kad tai Kryžius, kurį Viešpats yra pasodinęs ten, kur jautriausia, ten, kur skaudžiausia, dažniausiai ten, kur esame labiausiai sužeisti. Jis iš tikrųjų yra mūsų išgelbėjimo, mūsų gyvybės, mūsų pergalės vėliava… (Iš „Velykų dienos pamokslo“)

Knygos bibliografiniai duomenys: Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus NEKROŠIUS CSJ, „Dievo Galybė ir Išmintis“, Vilnius: VšĮ Šv. Juozapo brolija, filialas leidykla Agapetos, 2011, 64 p.

Ši knyga taip pat išleista prancūzų kalba („PUISSANCE DE DIEU ET SAGESSE DE DIEU“).

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai: