BROLYBĖS PASIŪLYMAS

Enciklika “Fratelli tutti”

Didžiausio Bažnyčios žmonių dėmesio rudenį sulaukė naujas Šventojo Tėvo dokumentas, skirtas šiuolaikinio pasaulio iššūkiams ir problemoms apmąstyti.…

XXX EILINIS SEKMADIENIS. KITOKIA MEILĖ

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“

1 2 3 150