VALSTYBĖS NIEKINTOJAI?
Matyti tikrovę kitaip

VALSTYBĖS NIEKINTOJAI?

Taip "niekinama" valstybė

Metiniame pranešime prezidentė D.Grybauskaitė prabilo apie kažkokius valstybės niekintojus, kurie, „keikdami jos teisėsaugą ir įstatymus, vykdydami tik savo teisingumą“, tiesos neras. Tikrai niekinti valstybę yra blogis, nuo kurio pastaroji turi gintis visomis priemonėmis. Tuos žmones vertėtų išaiškinti ir atitinkamai įvertinti.

Tačiau prezidentė jų neįvardino, tik nurodė kriterijus, kuriais remdamasi ji nustato, kad Lietuvoje niekinama valstybė.

Vienas jų – keiksnoti teisėsaugą. Tokiu atveju valstybės niekintojų gretos labai tankios. Juk iš „Baltijos tyrimų“ balandžio 24 – gegužės 2 d. atliktos gyventojų apklausos sužinome, kad 70 proc. suaugusių Lietuvos žmonių nepasitiki teismais, 68 proc. – prokuratūra, 45 proc. – policija. Vadinasi, dauguma šalies piliečių netiki galimybe rasti teisybę už teisingumo priežiūrą ir įgyvendinimą atsakingose institucijose.

Tas pats pasakytina apie įstatymų kokybę. Juos leidžia ne kokia geroji karalienė, bet Seimas, kurio veikla, pagal tą pačią  apklausą, nepasitiki net 88 proc. šalies gyventojų.

„Tarp manęs ir paciento stovi įstatymas“, – guodžiasi  šeimos gydytoja. „Jei laikyčiausi visų įstatymų, turėčiau atleisti daug žmonių, nes kitaip žlugtų verslas“, – kamuojasi  verslininkas. „Žinant, kokia mūsų teismų sistema, nieko nelaimėsite, tik sveikatą pagadinsite ir pinigus prarasite“, – patarinėja savivaldybės teisininkas sukčiaus apgautam pensininkui.

Ar visi šie žmonės yra valstybės niekintojai?

Mums lieka tik spėlioti, kad šie prezidentės žodžiai buvo adresuoti didžiųjų šalies miestų aikštėse pasirodantiems demonstrantams, kurie reikalauja teisingumo. Tačiau jie yra dalis besipiktinančiųjų šalį užgulusio neteisingumo šešėliu.

Sumani šalies vadovė, užuot demonizavusi kritikus, turėtų padėkoti šalies piliečiams, kad šie netyli apie negeroves, kad rūpinasi, kaip padaryti ją geresne, kad nėra abejingi jos ateičiai. Juk kritika yra visuomenės pažangos bruožas ir kiekviena iš valdžių privalo būti jos objektas.

Tad vertėtų tik pasidžiaugti, kad žmonės ne kaip Graikijoje išeina į gatves trokšdami sotesnio kąsnio, bet reikalaudami teisingumo. Paradoksalu, kad vienoje neturtingiausių ES šalių socialinės įtampos židiniu tapo ne brangus pragyvenimas, aukštas nedarbo lygis ar prasta socialinė politika, bet teismo sprendimai dėl vienos mergaitės likimo. Ir jei reikėtų kokiam prašalaičiui parodyti tos valstybės niekintoją, jis išvystų ne kokį kaukėtą žaliūką riaušininką, bet moterį su rožiniu rankose.

Tokie valstybės niekintojai Lietuvoje. Tik ar ne pernelyg lengva ranka jie identifikuojami? Juk pagal prezidentės ir jos dvaro logiką, jais gali tapti kiekvienas, kuriam nepatiks valstybės institucijų veikla.

Kitaip tariant, esame akivaizdoje situacijos, kai į vieną kokteilį suplakama valstybė, jos pareigūnai ir jos atributai. Taip bet koks pasakymas, kad šis gėrimas neskanus, bus įvertintas kaip valstybės priešų veiksmas.

Tik kur taip nueisime? Kažkada Prancūzijos karalius Liudvikas XIV pareiškė: „Valstybė – tai aš!“ („L`état – c`est moi!“). Kai nepatenkintųjų balsų užgauti valdžios vyrai ir moterys ar teisėjų krėsluose sėdintieji pradeda piktintis, jog puolama valstybė, vertėtų priminti, kad valstybė – tai mes.

 

 

Susiję įrašai:

Share

Facebook komentarai:

 • M.V.

  Uja uja. Kad nieko čia nepadarysi. ,,Visos valdžios nuo Dievo” Tai, ar nebus taip, kad kritikuodami valdžią, kritikuojame ją paskyrusį Dievą?

  • Tomas

   jokios valdžios nėra Dievo skirtos. Apaštalas Paulius turi būti suprastas, kad valdžia kaip žmonių bendruomenės dalis yra “iš Dievo”.

 • M.V.

  Tomai, labai nesinori iš Jūsų nesąžiningumo, bet, visa citata sako visai ką kita:
  ,,Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra – tos Dievo nustatytos. 2 Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą.”
  Remiantis šių laikų teologija Dievo žodį galima išprievartauti, kaip nori. Tai panašiai ir vyksta, jeigu Paulius būtų rašęs visokiomis dviprasmybėmis, tai būtų skatinę tik susikaldymus. Čia gi priešingai. Tomai, būkite sąžiningas be nūdienos teologijos interpretacijų, kurios yra š**** vertos. Nesakoma, kad valdžia yra bendruomenės dalis, o aiškiai nurodoma, kaip kirviu nukertama: Visos valdžios Dievo paskirtos, tad būk paklusnus, nes nėra valdžios, kuri nebūtų nuo Dievo.

  • Augustas

   Čia norėčiau Tamstai paprieštarauti, gerb.M.V. Šia Jūsų pacituota ištrauka Paulius tikrai neragino krikščionių aukoti pagonių dievams. O juk pagonių imperatoriai tikrai liepė krikščionims tą daryti. Ir ką tai reiškia? Kad krikščionys pažeidė Dievo valią, nepaklusdami Romos valdžios įsakams, kurie liepė aukoti pagonių dievams? Analogija su šiomis dienomis – jei man atrodo, kad valdžia pažeidė Dievo valią, liepdama man daryti tai, kas priešinga Dievui, tai aš turiu paklusti ir tam Dievo valią pažeidžiančiam potvarkiui? Ar iš tikrųjų LR valdžia tokį potvarkį priėmė, čia jau kitas klausimas (man, beje, kažkodėl atrodo, kad teismo sprendimas grąžinti mergaitę motinai buvo teisingas, tik įgyvendintas neteisingu būdu). Bet jei man atrodo, kad konkretus valdžios potvarkis, nutarimas ar sprendimas prieštarauja Dievo valiai, tai aš turiu teisę ir pareigą priešintis tokiam valdžios potvarkiui, nutarimui, sprendimui, ar neturiu tokios teisės (priešintis)?

   • M.V.

    Trumparegis. Tiesiog aiškiai nurodoma laikytis tvarko, Paulius buvo išmintingas, negi protinga būtų pirmuosius krikščionis skatinti nepaklusti – jie jau ir taip buvo daugumos nemėgstami- valdžiai? Kelti chaosą ar sukilimus? Jis nurodo: Per valdžios atstovus Dievas įveda savo tvarką. Palauki. Taip po trijų šimtų metų tie patys romėnai įteisino krikščionybę. Vėlgi, nereikia stengtis pergudrauti Dievo, jeigu Jis nustatė valdžią jis ir padarys, kad tai, kas mūsų akyse neteisinga, taptų vėliau teisinga. Baikite jūs tuos šv.Rašto tvirkinimus pagal savo supratimą.

    • Augustas

     Cit.: “Tiesiog aiškiai nurodoma laikytis tvarko, Paulius buvo išmintingas, negi protinga būtų pirmuosius krikščionis skatinti nepaklusti – jie jau ir taip buvo daugumos nemėgstami- valdžiai? Kelti chaosą ar sukilimus?”

     Na, manyčiau, Tamstos klaida yra ta, kad Jūs manote, jog priešintis galima tik keliant chaosą ir neramumus ar sukilimus. Priešintis juk galima ir kitaip, o ne tik keliant neramumus ar sukilimus. 🙂

     • M.V.

      Tam tikra prasme Paulius ir skatino kitur priešintis ir puikiai abu žinome kokiais būdais, nes ir pats atsidūrė kalėjimuose, bet atsimink tų laikų žmonių suvokimą, juos paskatinus, ypač istoriškai žinant, kokie buvo krikščionys fanatikai, tikrai būtų kėlę neramumus. Romos imperatoriai ir taip juos pramogai liūtams sušerdavo, o jeigu jie dar būtų kėlę neramumus… Net ir šiuolaikinis žmogus nesuvokia, kad valstybei priešintis galima kitais būdais, jeigu jaučia, kad ji daro negerai, bet ne 🙂 būtina imtis vėzdų ir akmenų, kaip neseni įvykiai rodo 🙂 (kalbu apie Vilnių)

     • Augustas

      Pritariu šiai Jūsų nuomonei:

      “M.V. says:
      2012-06-24 at 7:00”

 • M.V.

  Aiškiai galima suprasti, kad Dievas NUSTATO valdžias idant būtų palaikoma Jo nustatyta TVARKA.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes