Matyti tikrovę kitaip
Currently Browsing: Tavo klausimai

NEJAUGI GYVENTI BE MEILĖS?

Draugystė ar santuoka yra žmogaus pasirinkimas bei apsisprendimas. Dievas suteikė žmogui laisvę rinktis kitą žmogų. Niekas (net Dievas) negali priversti žmogaus būti santuokoje, palaikyti draugystę ar ją išardyti.

AR GALI BŪTI PAVOJINGA SAVIĮTAIGA?

"Itin religinga daktarė davė kelis psichoterapnius diskus, sakė klausyti ir tiek, nieko neanalizuoti, kas ten kalbama. Na, tai kaip ir saviįtaiga. Kalba ten kaip ir normalius dalykus: "mano koja atsipalaiduoja, as esu ramus ir pan." Tai aš tų diskų neklausysiu, kol negausiu aiškumo."

KUR REIKIA KREIPTIS, KAD GALĖTUME SUSITUOKTI BAŽNYČIOJE?

Vis dėlto pats pirmasis klausimas yra šis:, ar Jūsų vyro buvusi santuoka yra tikra sakramentinė santuoka Dievo akivaizdoje? Ar ji galioja?

KĄ DARYTI SU PIRMOS KOMUNIJOS ŽVAKE?

Ką galima daryti su pirmos komunijos žvake? Ar ją galima dar kartą uždegti, ar jos niekada negalima uždegti? Gal uždegus ją, sustiprėtų Dievo apsauga, ar kaip tik draudžiama deginti ją?

AR PRIEŠ SANTUOKĄ BŪTINAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS?

Norėčiau Jūsų paklausti, kaip turėčiau atsakyti į dešimties metų vaiko klausimą: ar būtina priimti Sutvirtinimo Sakramentą, norint, kad ateityje būtų suteiktas Santuokos Sakramentas? Ingrida Pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę (CIC) santuoka sudaroma tarp pakrikštytųjų. Tad esminė sąlyga sudaryti katalikišką santuoką yra Krikštas. Tarp CIC minimų kliūčių sudaryti santuoką Sutvirtinimo sakramento nepriėmimas nėra...

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes