Matyti tikrovę kitaip

BENEDIKTAS XVI – NETILPĘS Į ĮVAIZDŽIUS

Dar būdamas kardinolu Josephu Ratzingeriu, jis buvo pramintas „Dievo rotveileriu“ ir „Didžiuoju inkvizitoriumi“. Tačiau per jo pontifikatą niekas nebuvo sudraskytas ar supleškintas ant laužo.

VIENINTELIS ĮSTATYMAS

Asmuo gali įrodyti savo meilę Dievui tik per savo meilę žmonėms. Vėliau apaštalas Jonas griežtai teigs: „Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato“ (1 Jn 4, 20). Vadinasi, meilė turi būti konkreti, o ne dvasingos kalbos ir padūsavimai, kurių, deja, apstu mūsų bažnytiniame gyvenime.

„PAGONIŲ KIEMAS“: TIKINTIS IR NETIKINTIS: DIALOGAS AR PRIEŠIŠKUMAS?

„Pagonių kiemo“ metaforą 2009 m. pavartojo popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie žmones, kurie save laiko agnostikais ar netikinčiais. Tai simbolinė metafora, atklydusi iš istorinio biblinio konteksto. Šalia Jeruzalės didžiosios šventyklos, kurioje lankytis ir melstis galėjo tik žydai, buvo didelis kiemas, taip pat priklausantis jos teritorijai. Šiame kieme galėjo lankytis ir melstis visi, taip pat ir tie, kuriuos žydai vadino pagonimis.

APIE ALKOHOLĮ IR BAŽNYČIĄ – DAR KARTĄ

Kaip ir absurdiškai atrodo bandymai įrodyti, kad nuomodamos patalpas kavinėms ir restoranams bažnytinės institucijos dalyvauja alkoholio versle ir ugdo būsimus alkoholikus. Juk bažnytinės institucijos Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje neturi jokio tiesioginio suinteresuotumo, kad alkoholis būtų perkamas,

MEDITACIJA: “NEREGIŲ IŠGYDYMAS”

Pasidalinimas susitikime su Nazareto šeimų bendruomene. Pateikiau savo įžvalgas apie Mt 9, 27-31. Palanga. 2010 m. gruodžio 3 d.

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes