Matyti tikrovę kitaip

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS – ARTI ŽMONIŲ IR TOLI NUO VALDŽIOS

Iki šiol niekada neturėjome tokio pamokslininko. Mes nepakankamai įsisąmoniname šio fakto didžiosios teologinės reikšmės.

KARDINOLAS ATSISTATYDINO. KARTŲ KAITA TĘSIASI

Didžiausias kardinolo A.J.Bačkio vaisingumas dviejų dešimtmečių veiklos Bažnyčios gyvenime – kad subrendo jo įkvėpta ir padrąsinta, Atgimimo laikais pabudusi karta (dabartiniai keturiasdešimtmečiai), kuri imasi atsakomybės tiek Bažnyčioje, tiek visuomenėje.

2012 – BAŽNYČIOS METAI LIETUVOJE:IŠŠŪKIAI IR POKYČIAI

Besibaigiantys metai Lietuvos katalikams atnešė pokyčių Bažnyčios hierarchijoje, iššūkių, kuriuos iškėlė visuomenėje vykstantys procesai bei galimybių įvertinti savo krikščionišką tapatybę.

NAUJAI VYSKUPŲ KARTAI – SENA UŽDUOTIS

Vyskupo K. Kėvalo konsekracija tarsi užbaigė pirmąjį Katalikų Bažnyčios Lietuvoje episkopato atnaujinimo etapą.

KUR MOTINIŠKAS BAŽNYČIOS VEIDAS?

Garliavos mergaitės klausimu vyskupai nepriėjo prie bendros pozicijos, o LVK pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius prisiėmė atsakomybę viešai pasisakyti, tuo būdu atstovaudamas kai kurioms nuomones episkopate.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes