Matyti tikrovę kitaip

KARDINOLAS ATSISTATYDINO. KARTŲ KAITA TĘSIASI

Didžiausias kardinolo A.J.Bačkio vaisingumas dviejų dešimtmečių veiklos Bažnyčios gyvenime – kad subrendo jo įkvėpta ir padrąsinta, Atgimimo laikais pabudusi karta (dabartiniai keturiasdešimtmečiai), kuri imasi atsakomybės tiek Bažnyčioje, tiek visuomenėje.

2012 – BAŽNYČIOS METAI LIETUVOJE:IŠŠŪKIAI IR POKYČIAI

Besibaigiantys metai Lietuvos katalikams atnešė pokyčių Bažnyčios hierarchijoje, iššūkių, kuriuos iškėlė visuomenėje vykstantys procesai bei galimybių įvertinti savo krikščionišką tapatybę.

NAUJAI VYSKUPŲ KARTAI – SENA UŽDUOTIS

Vyskupo K. Kėvalo konsekracija tarsi užbaigė pirmąjį Katalikų Bažnyčios Lietuvoje episkopato atnaujinimo etapą.

KUR MOTINIŠKAS BAŽNYČIOS VEIDAS?

Garliavos mergaitės klausimu vyskupai nepriėjo prie bendros pozicijos, o LVK pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius prisiėmė atsakomybę viešai pasisakyti, tuo būdu atstovaudamas kai kurioms nuomones episkopate.

JEI KUNIGAI NESUGRIOVĖ, BAŽNYČIA TIKRAI DIEVIŠKA

Nemalonu, bet piktinantis dvasininkų elgesys – dėsninga šių procesų pasekmė. Tai žaizda ant Bažnyčios kūno. Ją skauda, tad turi kelti rūpestį, o ne panieką.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes