Matyti tikrovę kitaip

IMAGOLOGŲ VIEŠPATAVIMO ERA

Jei krikščioniškoje tradicijoje žmogus yra Dievo atvaizdas, ori asmenybė, dėl kurio gerovės Dievas padaro viską, tai imagologui žmogus yra instrumentas, manipuliacinė žaliava, informacinis faršas.

DAUG NETIKĖTUMŲ ŽADANTIS POPIEŽIUS PRANCIŠKUS

Jau dabar jis daug kuo yra pirmasis – pirmasis popiežius iš Naujojo pasaulio, pirmasis popiežius iš jėzuitų draugijos, pirmasis pasirinkęs šventojo Pranciškaus vardą.

CHAMAS DIENOS ŠVIESOJE

Dergti, tyčiotis, vartoti su tuštinimosi veikla susijusius pasakymus (net iš parlamento tribūnos), šaipytis iš kitų žmonių išvaizdos yra tapę įprasta. Pasąmoninis srautas liejasi laisvai.

BAIMĖS VALDOMI

Tai reiškia nei daug, nei mažai – šioje šalyje svarbiausius postus yra užsėdę politiniai impotentai.

DĖKOJU

Vienas dalykas stebėti politiką, o kitas – tiesiogiai joje dalyvauti. Rinkimų vajaus metu sutikau daug puikių ir pilietiškų žmonių. Jie yra sveikoji Tautos dalis, kuriai ir priklauso ateitis.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes