Matyti tikrovę kitaip

IMAGOLOGŲ VIEŠPATAVIMO ERA

Jei krikščioniškoje tradicijoje žmogus yra Dievo atvaizdas, ori asmenybė, dėl kurio gerovės Dievas padaro viską, tai imagologui žmogus yra instrumentas, manipuliacinė žaliava, informacinis faršas.

CHAMAS DIENOS ŠVIESOJE

Dergti, tyčiotis, vartoti su tuštinimosi veikla susijusius pasakymus (net iš parlamento tribūnos), šaipytis iš kitų žmonių išvaizdos yra tapę įprasta. Pasąmoninis srautas liejasi laisvai.

BAIMĖS VALDOMI

Tai reiškia nei daug, nei mažai – šioje šalyje svarbiausius postus yra užsėdę politiniai impotentai.

DĖKOJU

Vienas dalykas stebėti politiką, o kitas – tiesiogiai joje dalyvauti. Rinkimų vajaus metu sutikau daug puikių ir pilietiškų žmonių. Jie yra sveikoji Tautos dalis, kuriai ir priklauso ateitis.

DVASINIS KELIAUTOJAS TOMAS VILUCKAS

„Naujoji Lietuva“ – tai žmonės išsivadavę iš savo bei kolektyvinės baimės, nevaldomi stereotipų ir gebantys kurti pasitikėjimo ryšius. Tai bendrija, kurioje sąvokos „bendras gėris“ ir „solidarumas“ nėra abstrakcijos, kurioje vystoma savotiška asmens ekologija, kai jis, o ne valdžios atributai tampa absoliučia vertybe.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes