Matyti tikrovę kitaip

EUROPOS REIKALAVIMAS KRIKŠČIONIMS – SLĖPTI SAVO ĮSITIKINIMUS

Viešuma turi būti tokia, kad nedrumstų niekieno ramybės, todėl joje nėra vietos sąvokai „tiesa“. Šia prasme krikščioniškas liudijimas yra itin neparankus, nes byloja apie pamatinius žmogiškos egzistencijos matmenis, tokius kaip nuodėmė, vertybių perkainojimas, gyvenimo tikslo atvėrimas.

MIRTI PRIE PARLAMENTO? NĖ UŽ KĄ!

Lietuvos gyventojai nebesieja savęs, savo artimųjų su tėvyne, su konkrečia vieta, ką geriau už tokias apklausas paliudija milžiniški emigracijos mastai.

AR TURTINGOSE ŠALYSE GYVENA MAŽIAU RELIGINGI ŽMONĖS?

Kitaip tariant, žmonės nebūtinai tampa mažiau religiningi, kai jų šalys tampa turtingesnės. Bet jie praleidžia daug mažiau laiko bažnyčiose.

AR SĄJŪDIS ĮGYVENDINO SAVO TIKSLĄ?

Kol laisvė bus tik skambus žodis, netapęs savastimi, tol visos kalbos apie naują Sąjūdį - vien noras braidyti po tuos pačius vandenis.

POLITKOREKTIŠKAS KALBOS VALYMAS – GRĮŽIMAS PRIE EZOPO KALBOS

Kalbos valymas visada yra susijęs su socialiniais pokyčiais.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes