Matyti tikrovę kitaip

MIRTI PRIE PARLAMENTO? NĖ UŽ KĄ!

Lietuvos gyventojai nebesieja savęs, savo artimųjų su tėvyne, su konkrečia vieta, ką geriau už tokias apklausas paliudija milžiniški emigracijos mastai.

AR TURTINGOSE ŠALYSE GYVENA MAŽIAU RELIGINGI ŽMONĖS?

Kitaip tariant, žmonės nebūtinai tampa mažiau religiningi, kai jų šalys tampa turtingesnės. Bet jie praleidžia daug mažiau laiko bažnyčiose.

AR SĄJŪDIS ĮGYVENDINO SAVO TIKSLĄ?

Kol laisvė bus tik skambus žodis, netapęs savastimi, tol visos kalbos apie naują Sąjūdį - vien noras braidyti po tuos pačius vandenis.

POLITKOREKTIŠKAS KALBOS VALYMAS – GRĮŽIMAS PRIE EZOPO KALBOS

Kalbos valymas visada yra susijęs su socialiniais pokyčiais.

IMAGOLOGŲ VIEŠPATAVIMO ERA

Jei krikščioniškoje tradicijoje žmogus yra Dievo atvaizdas, ori asmenybė, dėl kurio gerovės Dievas padaro viską, tai imagologui žmogus yra instrumentas, manipuliacinė žaliava, informacinis faršas.

« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes