Matyti tikrovę kitaip

KO ATEISTAI NENORI ŽINOTI APIE POPIEŽIŲ BENEDIKTĄ XVI?

„Aš buvau praradęs tikėjimą kunigais. Dabar, po šios jaudinančios patirties, patikėjau dar kartą. Jūs, Italijos žmonės, turite šventąjį. Ar suprantate tai? Jūs turite šventąjį“. Šie žodžiai yra pasakyti apie vieną žiniasklaidos dabar nekenčiamiausią žmogų – Romos popiežių Benediktą XVI. Juos pasakė ne koks egzaltuotas atsivertėlis, bet 38 metų vyriškis, patyręs lytinę prievartą iš kunigo. Maltietis Josephas Magro...

BAŽNYČIA YRA PAJĖGI SUSIDOROTI SU PROBLEMOMIS

Prieš Didžiąją savaitę šalies žiniasklaidoje nuaidėjo žinia, kad Panevėžio vyskupijoje kunigui Juozapui Antanavičiui yra apribojami vieši kunigiški pastoraciniai veiksmai ir rekomenduojamas atgailos gyvenimas. Kovo 24 d. pasirodė Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko pranešimas spaudai, kuriame išdėstomi tokio sprendimo motyvai. Suprantama, kad šis įvykis sukrėtė mūsų katalikišką bendruomenę, juk J. Antanavičius – gerai...

VATIKANAS IR HARIS POTERIS

Vatikano oficiozas „L’Osservatore Romano“ gyrė „Harį Poterį ir netikrą princą“ (Harry Potter and the Half-Blood Prince). Dienraštis teigė, jog filmas yra pozityvus, nes rodo, kad blogiui įveikti „kartais reikia kainos ir aukos“. Apsidžiaugiau, nes Haris Poteris turi ne tik milijonus gerbėjų, bet nemenką priešų kohortą. Deja, tarp jų ir nemažai krikščionių. Iš pirmo žvilgsnio sunku suprasti, kodėl krikščionys...

KAS BUS LIETUVOS AMBASADORIUS PRIE ŠVENTOJO SOSTO?

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija rengiasi keisti ambasadorių prie Šventojo Sosto, nuo 2004 m. lapkričio šias pareigas ėjusį, buvusį užsienio reikalų ministrą Algirdą Saudargą, kuris savo ruožtu pakeitė Lietuvos diplomatijos patriarchą Kazį Lozoraitį. Portalo „Delfi“ duomenimis, šios pareigos bus patikėtos filosofui Vytautui Ališauskui. Paskyrimas į šias pareigas yra jautrus dalykas, nes, kad ir kaip ten būtų,...

Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes