Matyti tikrovę kitaip

PRANCIŠKAUS EROS KARDINOLAI GLUMINA VATIKANO STEBĖTOJUS

Paskirtųjų kardinolų geografinė priklausomybė glumina net visko mačiusius Vatikano gyvenimo apžvalgininkus. Tonga, Žaliasis Kyšulis ar Mianmaras nėra katalikybės bastionai, bet, priešingai, pasaulio pakraščiai, kuriems nuo šiol bus atstovaujami pačiu aukščiausiu lygiu.

KONKLAVA – DATOS PROBLEMA

Konklavos datos paankstinimas sumažina konsultacijų tarp kardinolų laiką. Jis įprastai vadinamas „susipažinimu“, nes į Romą atvyksta kardinolai iš viso pasaulio, o jų konsistorijos gana retai kviečiamos. Visgi šiuolaikinės komunikavimo priemonės leidžia palaikyti ryšius ir nepaisant nuotolių, tad išankstinių konsultacijų praktiškai neįmanoma išvengti, tik jas kažkiek apriboti, ką ir padarytų paankstinta konklava.

EVANGELIJOS ŽINIA – NESUPRANTAMA KALBA?

Nusileisti iš savo kilnaus ir dvasingo pasaulio į tą aplinką, kurioje gyvena paprastas nūdienos žmogus, pažinti jo gyvenseną, kultūrą, papročius, kalbą. Gal tuomet bus įmanoma susišnekėti krikščioniui ir šiuolaikiniam žmogui?

KODĖL NETURIME NUOLATINIŲ DIAKONŲ?

Prieš septynis metus Lietuvos vyskupai priėmė sprendimą įvesti nuolatinį diakonatą ir čia, Vatikanas patvirtino diakonų ugdymo programą Lietuvoje. Ir viskas. Norisi klysti, bet kol kas niekur nefigūruoja jokie asmenys, kurie ruoštųsi tapti nuolatiniais diakonais...

KARDINOLAS PRIEŠ KARDINOLĄ: AR TAI PRADŽIA?

Labiausiai pastarosiomis dienomis aptariama katalikiško pasaulio naujiena – Vienos arkivyskupo kardinolo Christopho Schoenborno žodžiai, pasakyti didžiausių Austrijos žiniasklaidos priemonių leidėjams. Pokalbio metu jis tiesiai apkaltino kardinolą A. Sodano dvasininkų pedofilų dangstymu. Šie vieši kaltinimai skamba gana šokiruojamai. Juk kardinolas A. Sodano yra vienas įtakingiausių Katalikų Bažnyčios...

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes