Matyti tikrovę kitaip

NIEKO NAUJO ŠIOJE ŠALYJE

Mūsų politikos DNR yra užkoduotas pareigūnų paaukojimo ritualas dėl politinių tikslų.

A. ZUOKAS, LIBERALIZMAS IR KRIKŠČIONIŠKOS VERTYBĖS

Pagrindiniai liberalizmo postulatai - individo laisvė ir orumas, pagarba nuosavybei, žmogaus sąžinei ir teisėms yra krikščioniškos kilmės ir sietini su bibline pasaulėžiūra bei pasaulėjauta. Kitas dalykas, kad šios liberalizmo idėjos yra tapusios visuotinai priimtinomis ir paplitusiomis, tad jos nebėra tik liberalizmo ginamomis vertybėmis.

ANTANAS MELAGĖLIS IR POLITIKŲ PRAKEIKIMAS

Kai parlamento narys neišauga iš vaikiškų žaidimų ir žemarūšių parodijų lygio, darosi, švelniai tariant, keista.

KAIP JIE BALSAVO

Vertėtų dažniau užsukti į Seimo tinklapį ir pažiūrėti kaip balsuoja Seimo nariai už vieną ar kitą įstatymą.

LIBERALCENTRISTŲ IR „PRISIKĖLĖLIŲ“ SUARTĖJIMAS: GELBĖJIMOSI RATAS SKĘSTANTIEMS

Oficialiai pranešta, kad liberalcentristų bendradarbiavimas valdančiojoje koalicijoje su Arūno Valinsko Tautos prisikėlimo partijos (TPP) frakcija yra faktas. Toks žingsnis yra dėsningas, nes beveik prieš metus, balandį, abi frakcijos buvo pasirašiusios veiksmų koordinavimo sutartį. Vėlesni įvykiai šį procesą tik spartino arba lėtino, kol pagaliau bendradarbiavimas įgauna konkrečius kontūrus. Tiesa, lieka neaišku,...

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes