Matyti tikrovę kitaip

JEI GRETUTĖS VIRS JONUKAIS

Kalbama apie knygelių „Tą dieną, kai Rikė buvo Rasmusas“ ir „Tą dieną, kai Frederikas buvo Frida“ vertimą.

APIE MAŽESNĮ BLOGĮ IR BIOLOGINĘ ŽALIAVĄ

Nors nė vienas iš dirbtinį apvaisinimą reglamentuojančių įstatymo projektų iki galo neatitinka krikščioniško požiūrio, šiuo atveju tenka prisiminti seną "mažesnio blogio" principą.

PASKAITA “SAKRAMENTAI ŠEIMOS GYVENIME”

Tai mano paskaitos "Sakramentai šeimos gyvenime“, kuri vyko Kretingoje, parapijos šeimų susitikime, 2010 m. spalio 20, įrašas.

AR PRIEŠ SANTUOKĄ BŪTINAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS?

Norėčiau Jūsų paklausti, kaip turėčiau atsakyti į dešimties metų vaiko klausimą: ar būtina priimti Sutvirtinimo Sakramentą, norint, kad ateityje būtų suteiktas Santuokos Sakramentas? Ingrida Pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę (CIC) santuoka sudaroma tarp pakrikštytųjų. Tad esminė sąlyga sudaryti katalikišką santuoką yra Krikštas. Tarp CIC minimų kliūčių sudaryti santuoką Sutvirtinimo sakramento nepriėmimas nėra...

PAŽADINTI AMŽINYBĖS ILGESĮ

Vienoje mano mėgstamiausių Lietuvos radijo laidų “Mes, moterys” vakar buvo šis gražus interviu. „Mūsų pagrindinis tikslas – pažadinti moters viduje amžinybės ilgesį“, – sako krikščioniško žurnalo moterims „Tapati“, su kuriuo bendradarbiauju, redaktorė Aušrinė Šečkuvienė. Tai daugiausia savanorių kuriamas leidinys gyvuoja jau penkeri metai. Apie jį, moters poreikius ir daug ką kitą čia. Instrukcija. Paspaudę nuorodą...

« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes